Kake for NordryggstienNordryggen En 1700 km lang fjellkjede. Visualisert med marsipan og fine farger. Foto: Ingvild Carstens

Kake for Nordryggstien

Det første spadetaket ble tatt i mai. Janka Rom, president i Norsk Geologisk Forening, fikk den store æren.

Gjennom et samarbeid mellom Norsk Geologisk Forening, Norges geologiske undersøkelse, Den Norske Turistforening og GeoPublishing etableres i disse dager Nordryggstien. Den går fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord og vil etter hvert bli pepret med geofunn som brukerne av fjellene våre kan benytte til å «lese seg opp» på geologi.
Nordryggstien, langs etablerte stier og gennom en rekke turisthytter, er stedfestet i et tett samarbeid med Den Norske Turistforening. Den nøyaktige posisjonen ligger på nettstedet nordryggstien.no.
Under konferansen Recent Advances in Exploration Technology i mai tok Janka Rom, nyvalgt president i Norsk Geologisk Forening, det aller første spadetaket da hun skar det første stykket av den spesialbakte kaken med norgeskart og stien.

711x1070 Kaken 2

Janka Rom skjærer et stykke av den spesialbakte kaken til ære for Nordryggstien. Foto: Íngvild Carstens

Handlingen hadde stor symbolverdi. Norsk Geologisk Forening forventer at geofunnene skal bli til gjennom en storstilt dugnad, der alle geologer med kunnskap og interesse for fjellet bidrar med sine geofunn. Janka Rom har allerede bidratt med sitt første geofunn (se «Mitt geofunn» bak i bladet).

X