Geofunn: KlemetsaunetNærbilde av Klemetsaunet ryodacitt. Det viser amfibol- og granat-åre med avblekingssone rundt. Den mørkere grå fargen i bergarten lengre fra åren skyldes finkornig svart biotitt, som er nedbrutt i sonen rundt åren. Foto: Tonje Moen Slenes

Geofunn: Klemetsaunet

Trondheimsområdet er preget av grønnstein som har gjennomgått kaledonsk metamorfose i grønnskifer-facies.

Skrevet av Bjørn Eske

X