Klimaarkivet i Nordland

Klimaarkivet i Nordland

Svartisen i Nordland består av to atskilte breer som antagelig hang sammen under den lille istid.

Juni måned i Geokalenderen for 2019 er sponset av DEA.

Jostedalsbreen er med 473 km2 den største isbreen i Norge. Svartisen er med 369 km2 nest størst.

Egentlig består den av to breer, Vestisen og Østisen, som hver for seg er Norges nest største og fjerde største bre. Det er Vestisen som dominerer bildet.

Breforskerne tror at de to hang sammen under Den lille istid, på 1700-tallet, men etter at den store avsmeltningen begynte rundt 1923, har breene vært atskilt. Fra Vestisen går det flere brearmer. Den mest kjente av disse er Engabreen som ligger i kort avstand fra Kystriksveien (Fylkesvei 17).

Tunnelene som ble bygd under Svartisen i forbindelsen med kraftutbyggingen på 90-tallet har gitt glasiologene en unik mulighet til å studere breen fra undersiden. Svartisen Subglasiale Laboratorium – Brelaboratoriet – ble etablert i 1992 og ligger under 200 meter med is. Det er det eneste i sitt slag i verden, og her kan forskerne ta prøver av gammel is, som ikke er forstyrret av atmosfæriske prosesser.

Navnet Svartisen har sammenheng breens dypblå farger som står i kontrast til den hvite snøen. Navnet betyr altså ikke at breen er svart eller skitten.

 

Juni måned

 

X