Kulturminne i stein

Kulturminne i stein

Kongeveien over Filefjell slynger seg gjennom Vindhella og viser en mer enn 200 år gammel ingeniørmessig bragd.

Mai måned i Geokalenderen for 2019 er sponset avWintershall.

Kongeveien over Filefjell – Vindhellevegen – har blitt en sjelden flott tursti, og for veiingeniører med interesse for historiske byggeteknikker er den «et must».

Den ti mil lange restaurerte veien går gjennom et sjeldent vakkert landskap mellom Lærdal i Sogn og Vang i Valdres, og hele 45 km går på den autentiske vegen fra 1790-åra.

Kongeveien går i slynger gjennom Vindhella og ble bygd etter prinsipper som til dels ikke var utprøvd. Den ligger høyt i terrenget og besto av 180-graders svinger bygd opp av høye steinmurer.

Her ser vi 2 generasjoner vei. Den eldste var ferdig i 1793, den yngste i 1843, 50 år senere.

Den opprinnelige veien ble for bratt for hest og kjerre. Derfor ble den lagt om og står i dag frem med fotogene slynger. Men også 2. generasjons vei ble for bratt, og i 1872 ble den lagt om nok en gang, nå rundt det samme fjellet som den tidligere gikk over.

Historien forteller at Kong Sverre (Sverre Sigurdsson, 1151-1202) i 1177 tok «nyveien» for å omgå Vindhella. Der hadde bøndene forskanset seg for å lempe stein i hodet på ham når han skulle passere.

Mai måned

 

X