Kvenklubbforkastningen

Ukens geofunn er en imponerende forkastning, like nord for Saraby i Kvalsund, Finnmark.

X