Titanias deponidemningDemningen foran landdeponiet er lett synlig fra Riksvei 44. Bedriften har konsesjon for å bygge opp demningen til 300 meter, et nivå som vil bli nådd mellom 2011 og 2024. Foto: Halfdan Carstens

Titanias deponidemning

Landdeponiet som Titania har bygget i Rogaland er landets eneste i tilknytning til et bergverk - og ukens geofunn.

X