Lite egnet for solbading På Fornebu sør for Oslo ser vi steiltstående kambro-silurske leir- og kalksteiner. Foto: Halfdan Carstens

Lite egnet for solbading

Det er endelig mai, og avsetningene fra kambro-silur er tema i Geokalenderen. Forkortelsen kambro-silur omfatter de tre geologiske periodene kambrium, ordovicium og silur, og bergarter fra denne tiden danner berggrunnen i store deler av Oslofeltet. For de som bor på vestsiden av Indre Oslofjord er de godt kjent som «dårlige svaberg». Lagrekken ligger direkte over […]

Det er endelig mai, og avsetningene fra kambro-silur er tema i Geokalenderen.

Forkortelsen kambro-silur omfatter de tre geologiske periodene kambrium, ordovicium og silur, og bergarter fra denne tiden danner berggrunnen i store deler av Oslofeltet. For de som bor på vestsiden av Indre Oslofjord er de godt kjent som «dårlige svaberg».

Lagrekken ligger direkte over det subkambriske peneplanet og er tema i april måned i Geokalenderen for 2020.

I den første tiden etter urtiden, gjennom kambrium og ordovicium, ble det i Oslofeltet avsatt leire og kalkslam som først ble konsolidert til leirstein (grå) og kalkstein (hvit), og som senere, under den kaledonske fjellkjedefoldningen, ble omdannet, foldet, sammenskjøvet og bikket på.

MAI MÅNED ER SPONSET AV LUNDIN NORWAY

«Da hobbyen kom til god nytte»:

Morten Bergan liker seg godt på den sen-ordoviciske Grimsøyformasjonens regelmessige veksling mellom kalkstein og skifer. Hans fortjeneste ligger i å ha forhindret landskapsarkitektenes forsøk på å gjemme bort slike vinduer med kalktørreng. Dessverre er det etter hans mening alt for få – herunder landskapsarkitektene – som vet at kalktørreng utgjør et viktig substrat for sjeldne planter.
Foto: Halfdan Carstens

X