Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark

Januar 2021: Landskapet i Lofotodden nasjonalpark er en sjeldenhet i global sammenheng med sine høye og smale tinderekker omgitt av åpne havområder.

Januar 2021: Landskapet i Lofotodden nasjonalpark er en sjeldenhet i global sammenheng med sine høye og smale tinderekker omgitt av åpne havområder.

Bildet over: Tettstedet Reine med de spisse tindene i nord er selve symbolet på Lofoten som turistmål.  Foto: Lars Grimsby, Statens vegvesen

Lofotodden nasjonalpark ligger på Moskenesøya ytterst i Lofoten. Med sine høye og smale tinderekker omgitt av åpne havområder er landskapet en sjeldenhet i global sammenheng.

Det meste av parken vender mot storhavet i nordvest. Der ligger et sedimentbasseng (Ribbebassenget) som oljeindustrien har vist interesse for. Også på innsiden av Lofoten ligger et sedimentbasseng (Vestfjordbassenget).

Vi må derfor betrakte den populære halvøya som en horst, det vil si en høyde mellom to innsunkne bassenger som er avgrenset av to store forkastninger. Forkastningene var aktive fra siste del av jura, gjennom hele kritt, og et stykke inn i tertiær. Horsten består av grunnfjell som ble dannet i urtiden.

«Formålet med Lofotodden nasjonalpark er bl.a. å ta vare på et unikt kystalpint landskap med svært stor naturhistorisk verdi.»

De 2700 år gamle gneisene er noen av de aller eldste vi finner her i landet, og de er gjennomskåret av yngre dypbergarter (granitter) som størknet for omtrent 1800 millioner år siden.

Lofoten er et av områdene som tidligst ble isfritt etter siste istid, og arkeologene har funnet spor som forteller at det har bodd folk her i steinalderen.

X