Målen – Raet

En karakteristisk rullesteinsøy som er en del av den største sammenhengende endemorenen i Skandinavia – Raet.

Fenomen/Attraksjon

Endemorene

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Aust-Agder, Arendal, Flosta

Adkomst

Båt fra Tromøy

Lang begrunnelse

Raet følger kysten som undersjøiske banker vestover fra Jomfruland. Endemorene ble dannet i den yngre dryasstadialen (ca 10 000 f.Kr.). Målen er den eneste delen av Raet i Aust-Agder som ikke er vernet
Øya er i dynamisk forandring hver gang vi har vind og sjø av noe styrke.
Området  er en særegen attraksjon som besøkes av mange hvert år – særlig om sommeren.

Newer Post
Older Post
X