Monaryggen

Monaryggen er et majestetisk monument fra istiden. Men sin flotte beliggenheten i to kommuner gir den alle besøkende en unik utsikt over Eidsbergdalen med Glomma i det fjerne. Dermed får alle et visuelt bilde av hvordan isen skapte naturen.

Fenomen/Attraksjon

Morene

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

I Eisberg/Trøgstad kommuner i Østfold fylke

Adkomst

Det store raet Monaryggen ligger idag på begge sider av den nye E18 ved Mysen i Østfold (Brennemoen-området)

Lang begrunnelse

Et opplevelsessenter i sand?
Arbeidene med den nye E18 over Monaryggen er ferdig. På en spennende måte er en moderne samferdselsåre lagt inn i de enorme grusmassene. Hvert år vil tusenvis av veifarende passere midt igjennom denne unik moren. På hver side av veien vil ”sandtoppene” ligge som et synlig resultat fra innlandsisens tilbaketrekninger for ca 10.000 år siden. Isranden stoppet ved Mysen, og smeltevannet skapte Monaryggen. Mange landeveisfarende vil undre seg over disse voldsomme sandforekomstene. Noe svar får de ikke på den korte tiden de bruker på E18 gjennom morenen.
En levende Brennemoen
Med den nye E18 og Eidsberg kommunes planer for Brennemoen-området ligger kimen til et levende område både for tilreisende og fastboende. De planene som er presentert forteller om både oppstallingsplass for trailere, bensinstasjon, hotell og felles ambulansestasjon for Indre Østfold. Dermed kan Brennemoen-området bli et knutepunkt hvor det er fristende for turister å stoppe. Derfor må det potensiale som Brennemoen har som ”turistmagnet” utnyttes helhetlig. Hvor finnes det i dag et så vakkert landskap med en så flott utsikt som det Mona-ryggen serverer. I tillegg har morenen en historie som er et studium verdt både for amatører og spesielt interesserte.
Et opplevelsessenter
Nettopp på grunn av de muligheter som ligger i Brennemoen-området, må kommunen utnytte de gjenstående 70-80 målene med omhu.
En ide, som jeg har presentert for ordfører Knut Herland, er å bygge Nordens første opplevelsesenter i sand. Med alle de naturlige forutsetninger som ligger i Mona-ryggen, kan Brennemoen bli et stoppested hvor veifarende kan få en helt spesiell ”pust i bakken”.
Hva kan et opplevelsessenter romme? Her er det kun fantasien som setter begrensninger. Med dagens digitale teknikk kan det skapes opplevelsesrom hvor vi blir med 10.000 år tilbake og opplever morenens fremvekst. I senteret kan det bygges opp mange enkeltstasjoner som innbyr til studier og konkurranser for barn og voksne. Senteret kan også inneholde Nordens største lekesandkasse for barn som skaper oppmerksomhet for de minste.
Med utgangspunkt i senteret og hotellet kan det bygges en gang og sykkelsti rundt hele Monaryggen med stoppesteder/informasjonskilt som forteller om områdets utvikling.
Familiene som stopper på Brennemoen, kan leie sykkel i hotellet og få en unik ”pust i bakken”. Det kan gi minnerike opplevelser før reisen går videre langs E18.
Senteret har også muligheter for helårsdrift i seg ved å invitere skoleklasser fra hele Østlandet til å følge det pedagogiske undervisningsopplegg som kan utviklet i senteret.
Sandslått?
Er ideen om et opplevelssenter på Brennemoen et sandslått? Ikke etter min mening er svaret nei. Jeg har selv studert opplevelsessenteret Natur Bornholm på øya i Østersjøen. Midt på øya ligger et opplevelsessenter i stein som på en fantastisk måte forteller om øyas tilblivelse gjennom millioner av år. Senteret ble en mulighet takket være privat finansiering og hadde i 2006 over 70.000 besøkende. Det er en opplevelse i seg selv å se hvilket engasjement som besøkende legger ned i senteret. Takket være den måten senteret er tilrettelagt pedagogisk blir både barn og voksne revet med. Alt fra konkurranse for barn til jordskjelv og vulkanutbrudd så stolrekkene rister i auditoriet.
I boken ”Vandringer i Østfold-naturen” skriver fylkesrådmann Atle Hage om Mona-ryggen:
”Monaryggen er et av de mest verneverdige kvartærgeologiske områdene i Østfold, og det ville være av stor faglig interesse å bevare et nord-sør-gående belter av ryggen helt uten bebyggelse, grustak og andre former for inngrep”.
Dette ble skrevet for nesten 25 år side. Denne fremtidsrettede ideen er kanskje vanskelig å gjennomføre i dag etter de sanduttak som er foretatt. Men et opplevelsessenter vil ta opp de tankene som Haga har og vil heller ikke være et prosjekt som krysser næringsinteressene.
Opplevelsessenteret vil løfte frem Monaryggen som Indre Østfolds midtpunkt og ta vare på historien om morenens utvikling. Denne storslåtte morenen er for verdifull til å kun å bli iakttatt fra en bil på vei mot Oslo eller Stockholm.
Hvis alle gode krefter går sammen om en helhetlig og planmessig utvikling av arealene, kan Monaryggen/Brennemoen få et opplevelsessenter som det ikke finnes maken til. Jeg utfordrer lokale, regionale og nasjonale myndigheter til sammen å gjøre Monaryggen til et nasjonalt geologisk senter. Det blir det opplevelser og utvikling av.

Newer Post
X