Nederst ligger steineneOle Nashoug er primus motor bak den nye geologiboka om Mjøsregionen. Nashoug er amatørgeolog og har viet store delser av sitt liv til formidling av geologisk kunnskap til allmennheten i hjemtraktene. Fra før av står Mammuthus som et monument over hans virke. Nå har vi boka i tillegg. Foto: Halfdan Carstens

Nederst ligger steinene

Alt henger sammen med geologien. Det demonstreres til fulle i den nye boka om Mjøsområdet.

Bak den kjedelige tittelen MJØSOMRÅDET: GEOLOGI OG LANDSKAP skjuler det seg 270 sider med konsentrert kunnskap. Den spenner fra generell geologi til detaljer om Mjøsområdet. Og mest av det siste. Det er også det som interesserer oss. For Mjøsområdet er en perle i norsk geologi med gode lokaliteter som dekker grunnfjellet, «sparagmittbergartene», sedimentære bergarter fra kambro-silur, permiske dypbergarter og kvartære avsetninger.
Boka om Mjøsområdet ble lansert på Mammuthus i forrige uke. Fremst i rekken stod inititavtaker Ole Nashoug. Men like bak tronet Johan Petter Nystuen som er ansvarlig for det meste av tekstene. Mange andre har imidlertid bidratt, og til sammen gir de boka et bredt spekter som inkluderer mye mer enn «geologi for geologiens skyld».
– Dette er en bok for folk flest, proklamerte Nashoug som håper at skolene skal ta den i bruk, men at også vanlige hedmarkinger skal se verdien i geologisk kunnskap.
Et eget kapittel om «Geologien og skogen» forteller om interessante sammenhenger i naturen som vi ellers ikke tenker over. For mange vil serfor skogen kunne være innfallsvinkelen til geologi som interesse, hobby eller utdannelse. Her har redaktørene tatt et smart grep i et distrikt hvor skogen dominerer landskapet.
Likeledes setter vi pris på Nashoug selv bruker sin lokalkunnskap i kapitlet om «Kulturhistorisk geologi». Historiene om hvordan for eksempel glass- og teglindustriene utviklet seg i takt med et økende behov for disse produktene er sjelden kost i geologibøker.
Boka blir anmeldt av Per Skrefsrud i kommende utgave av GEO.

X