Nordryggstien er på vei

Gjennom et unikt samarbeid som involverer Den Norske Turistforening, Norges geologiske undersøkelse og Norsk Geologisk Forening bygges nå Nordryggstien sten for sten.

NGF har i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT) og GeoPublishing AS lansert Nordryggstien. Nordryggstien går langs hele fjellkjeden, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, på etablerte stier og gjennom DNTs hyttenett.

Det spesielle med Nordryggstien er at den skal bli en innfallsport for menigmann til kunnskap om fjellenes geologi. Langs stien vil prosjektet etablere en serie med «geofunn». Dette er lokaliteter – i og utenfor stien – som har spesielle, geologiske kvaliteter. Det kan være landformer som oppleves fra spesielle steder langs stien, fenomener som er typisk for fjellkjeden, kvartærgeologiske avsetninger eller rett og slett gode blotninger der vi kan bli bedre kjent med gitte bergarter. Mulighetene er mange, og lærepotensialet er stort.

NGF tar sikte på at Nordryggstien med sine geofunn skal bli til gjennom en storstilt dugnad blant geologer og alle med interesse for geologi. Oppfordringen går til alle som har geologisk kunnskap om å legge inn sine geofunn på det nettstedet som blir opprettet i løpet av vinteren (nordryggen.no).

Rondane

Rondane ble landets aller første nasjonalpark da den ble opprettet i 1962.

Berggrunnen i nasjonalparken består hovedsakelig av en flere tusen meter tykk lagpakke med lavmetamorfe sandsteiner (kvartsitter) som ble avsatt sent i urtiden (prekambrium). Under den kaledonske fjellkjedefoldningen i silur, for ca. 400 millioner år siden, ble lagpakken (Kvitvoladekket) skjøvet flere hundre kilometer mot sørøst, fra kontinentalsokkelen av det prekambriske kontinentet Baltika i vest – og innover Fastlands-Norge.

Bildet er tatt ikke langt i fra «Sohlbergplassen», stedet der Harald Sohlberg malte vårt «nasjonalmaleri» Vinternatt i Rondane, der fjellene viser frem sin peneste side i det karakteristiske blå lyset vi kan oppleve på kalde vinterdager.

Foto: Halfdan Carstens

Foto: Halfdan Carstens

 

X