Porten til IstidenSprakende høstfarger i Hjelledalen i Stryn ved inngangen til Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen. ©Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen

Porten til Istiden

Det er oktober. Geokalenderen for 2018 viser et godt eksempel på en U-dal som isen har formet på sin vei ned til kysten.

Hjelledalen i Stryn står fram som et skoleeksempel på en U-dal.

Den karakteristiske trauformen oppstod under de mange istidene da enorme breer herjet med de harde fjellene og skapte det turistvennlige landskapet vi kjenner i dag. Isbreene eroderte der elvene først hadde gravd en V-dal, mens elvene før det gravde seg ned i millioner år gamle forkastninger og svakhetssoner.

De løse steinene ble knust under den videre transporten og avsatt på sokkelen som leir, silt, sand og grus.

Det er belegg for å si at «alt henger sammen med alt».

Istidens oppdagelse

Historien om Jens Esmarks oppdagelse av istidene er grundig fortalt i Geir Hestmarks bok Istidens oppdager (2017). Morenen inne i Breheimen, Otto Tanks morene, er omtalt i GEO 06/2017. Geir Hestmark er portrettert i GEO 07/2017 («Den avgjørende fjellturen»). I boka skriver Hestmark dette: «Jens Esmarks oppdagelse av Istiden er den mest revolusjonerende vitenskapelige oppdagelse som er gjort med utgangspunkt i Norges natur.»

 

X