Spylerenner ved Fykan i Glomfjord

I Glomfjord finnes et stort antall spylerenner dannet under siste istid som dekker en hel fjellside. De er lett tilgjengelig langs riksveien. En spylerenne er dannet av smeltevannselver langs iskanten. Spylerenner finnes oftest i løsmasser, men kan også forekomme i fast fjell, helst i karbonater som er lettere oppløselig enn klastiske bergarter.

Fenomen/Attraksjon

Spylerenner

Stedsangivelse (fylke, kommune, sted)

Fykan i Meløy kommune, Nordland fylke

Adkomst

Fykan ligger rett ved riksvei 17 (www.rv17.no/; www.turistveg.no/) rett øst og sør for Glomfjord og er svært lett tilgjengelig, bare ca. 250 meter fra veien. Det er slått opp en plakat ved veien som forklarer hva du ser.

X