Ytre Hvaler nasjonalparkFoto: Halfdan Carstens

Ytre Hvaler nasjonalpark

Mars 2021: Det er få steder i Norge at du kan finne bedre eksponerte skuringsformer enn på Hvaler i Østfold. De representerer istiden og isens eroderende kraft på granitten.

Mars 2021: Det er få steder i Norge at du kan finne bedre eksponerte skuringsformer enn på Hvaler i Østfold. De representerer istiden og isens eroderende kraft på granitten.

Bildet over: Da isen som hadde ligget over landet gjennom hundretusener av år begynte å tine, satte smeltevannet vakre og tydelige spor. Her symboliserer «bølgelandskapet»  at det aller meste av parken (96 prosent) ligger under vann.

Få steder i Norge er plastiske skuringsformer eksponert bedre enn på Hvaler i Østfold. De kalles gjerne P-former, der P selvsagt står for plastisk, men går også under betegnelsen renneformer, slik det står å lese i Norsk Geologisk Ordbok.

Andre vil uttrykke at P-formene er «glatte, jevne og grunne renner og groper i fjell, ofte buktende med små overheng. Lengden kan variere fra under meteren til titalls meter og med tilsvarende variasjoner i bredden».

Kvartærgeologene kan visst ikke helt bestemme seg for hvordan de er dannet. I ordboka referert til ovenfor kan vi lese følgende: «… antakelig dannet ved at sand- og steinførende smeltevann eller issørpe har erodert underlaget under en isbre». Uansett forklaring representerer de vakre minner om istiden og den eroderende kraft som is, vann og stein har når bare tiden får virke.

Et besøk til de blottlagte granittene på Hvaler kan på en godværsdag derfor bli en morsom jakt på vakre og myke former i strandkanten.


Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sponsor mars måned

X