70 % reduksjon gjennom digitalisering Gro Gunnleikrud Haatvedt, Neptune Energy. Foto: Terje Solbakk

70 % reduksjon gjennom digitalisering

Neptune Energy har et mål om å redusere tiden fra idé til funn med opptil 70 prosent gjennom en ny strategi for digitalisering.

– Vi ser på den pågående digitaliseringstrenden som en måte å øke produksjonen og reservene, forbedre oss på HMS-området og etablere en mer effektiv verdikjede, sa Gro Gunnleikrud Haatvedt, Vice President Exploration and Development i Neptune Energy under et foredrag på konferansen DigEx 2020 i Oslo 28. januar.

Selskapets mål er å redusere tiden fra idé til funn, og dermed også redusere tiden frem mot produksjon.

Neptunes nye digitaliseringsstrategi ble først lansert under konferansen:

Som et eksempel viste Haatvedt en illustrasjon av arbeidsflyten for Fenja-feltet fra de først søkte om lisens og frem til i dag. Fenja forventes å begynne produksjonen i 2021, 11 år etter at lisensarbeidet startet.

Ifølge Haatvedt kunne tiden ha blitt redusert med tre år, om arbeidet hadde startet i dag. En slik reduksjon mener selskapet er mulig ved å utvikle neste generasjons arbeidsflyt og ta i bruk ny teknologi.

Neptune vil blant annet investere i skyløsninger og bruke standardiserte og strømlinjeformede applikasjoner, så vel som nisjeapplikasjoner tilpasset deres egne krav og arbeidsmetoder.

Haatvedt påpekte også at selskapet støtter Open Subsurface Data Universe (OSDU) som medlem.

OSDU er et forum etablert av en gruppe ledende olje- og gasselskaper som tar sikte på å utvikle nye skybaserte datadrevne applikasjoner med sømløs tilgang til et komplett spekter av subsurface og brønndata.

Initiativet er åpent og søker å redusere ressurs- og kostnadsbelastningen til enkeltbedrifter ved å utvikle en felles, standardisert plattform for alle medlemmer å bruke.

Neptune ble etablert i 2015 og har produksjons- og leteaktiviteter i åtte land. Selskapet eies 100 prosent av private investorer.

Les mer på expronews.com (engelsk)

X