Bremser utviklingsprosjekter Produksjonsstart ved Duva (tidligere Cara) blir utsatt. Kart: Neptune

Bremser utviklingsprosjekter

Neptune Energy vil bremse investeringene på norsk sokkel. Som følge av dette vil produksjonsstart for feltene Njord, Duva og Fenja utsettes.

Neptune Energy slapp rapporten for første kvartal 2020 tidligere denne uken.

Selskapet meldte et godt resultat når det gjelder produksjon til tross for utfordringene knyttet til koronapandemien. Den samlede produksjonen ble 162 100 fat oljeekvivalenter per dag (boepd), noe som representerer en produksjonseffektivitet på 86 prosent.

Neptune har satt i gang tiltak for å redusere kostnadene, både med hensyn på operasjoner, administrasjon og investeringer.  Selskapet mener de kan oppnå størst kostnadsreduksjoner gjennom å bremse investeringene for pågående utbyggingsprosjekter.

Neptune meldte også tidligere denne måneden at de ikke vil fullføre kjøpet av Edisons eiendeler på britisk og norsk sokkel.

De oppdaterte utbyggingsplanene innebærer at følgende prosjekter blir utsatt; Fenja, Njord og Duva. Gjøa (P1) forblir upåvirket.

Fenja skulle etter planen settes i produksjon i slutten av 2021. Den nye planen innebærer oppstart tidlig i 2022.

Fenja-feltet (tidligere kjent som Pil- og Bue-funnene) er et olje- og gassfelt som ligger 120 kilometer nord for Kristiansund. Med ressurser på omtrent 97 millioner fat oljeekvivalenter, anslås platåproduksjonen å nå ca. 40 000 boepd.

LES OGSÅ: Krysser en milepæl

Duva olje- og gassfelt forventes å produsere rundt 30 000 boepd på topp og har utvinnbare reserver på 88 MMboe. Første produksjon var forventet i slutten av 2020 / begynnelsen av 2021.

Den nye planen ser produksjonsstart i andre halvdel av 2021.

Neptune Energy vil presentere Duva-feltet under konferansen NCS Exploration – Recent Advances i Stavanger 14. – 15. oktober 2020.

PROGRAM OG PÅMELDING

Njord er et tidligere produserende oljefelt som var ventet å restarte produksjon innen utgangen av 2020. Den nye planen estimerer første olje i 3. kvartal 2021, og feltet skal produsere til 2040.

Selskapet vil også gjøre besparelser gjennom å utsette noen av sine planlagte letebrønner til 2021. Planlagte brønner for 2020 inkluderer Sillimanite South (Nederland) og Dugong (Norge).

X