Det norske skroter Vette

Det norske skroter Vette

...og to andre oljefelt etter milliard-oppkjøpet av Premier Oil.

Kun et halvt år etter oppkjøpet konkluderer Det norske med at det ikke vil være lønnsomt å bygge ut Vette, hvilket også får konsekvenser for de to tilstøtende feltene Mackerel og Herring.
– Vi klarte dessverre ikke å finne lønnsomhet i Vette-lisensen, uansett hvordan vi snudde og vendte på dette. Da vi kjøpte Premier Oil mente vi det var et godt oppsidepotensial i reservoaret, men da vi gikk grundigere inn i dataene som fulgte hadde ikke reservoaret de kvalitetene vi hadde håpet på, sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske til Adresseavisen.
Det viste seg også at kvaliteten på oljen ikke var god nok, og at volumene ikke er store nok til at det vil bli lønnsomt å få opp oljen.
– Vi er i en periode med lave oljepriser og et kostnadsnivå som fortsatt er høyt. Det har selvsagt påvirket dette, sier Brøske.
Les hele saken på adressa.no

X