EM-data indikerer tørr brønn

Uten EM-anomali er det en stor mulighet for at OMV kommer til å bore tørt på prospektet Bjaaland i Barentshavet.

– Jeg tror dette blir en tørr brønn, eller i beste fall et ikke-kommersielt funn, sier Jonny Hesthammer, adm. direktør i Atlantic Petroleum.
Det er ikke første gangen at geologen står modig frem med sine påstander som han baserer på statistiske data om EM-teknologiens «fortreffelighet» (GEO 02/2014; «Overbevisende data letter oljeletingen», GEO 03/2014; «Forventer funn», GEO 05/2014; «De tre skuffelsene»).
Brønn 7324/8-2 med OMV som operatør («Bjaaland») ble påbegynt 26. april. Brønnen ligger bare få km sør for funnbrønnen på Wisting (7324/8-1).

Hva tror du blir utfallet av denne brønnen?
Logg inn på geonova.no/well-bet

Wisting er ikke bare det nordligste oljefunnet på norsk sokkel. Det er også det grunneste. Vanndypet på borelokaliteten er 398 meter, brønnen ble avsluttet på 905 meter (altså bare drøyt 500 meter boring), og reservoaret ligger under en tynn pakke med kvartære sedimenter, og en enda tynnere pakke med kritt skifre.
Et slikt funn er egentlig uhørt i forhold til rådende teorier i petroleumsgeologi. For det første vil mange stille seg undrende til at det kan være et godt segl på så grunne dyp. I tillegg er faren for biodegradering alltid til stede når temperaturen er under 50-60 grader.
Troen på prospektet var langt på vei tuftet på CSEM-data fra EMGS. De viste en klar anomali over prospektet, og det forelå et klart sammenfall mellom det seismikken og CSEM-dataene viste.
Brønnen på prospektet Bjaaland (oppkalt etter polarforskeren Olav Bjaaland) mangler imidlertid, så vidt vi har erfart, en klar EM-anomali.
Hesthammer har ikke tilgang til lisensdataene over prospektet, verken EM eller seismikk, men han vet at brønnlokasjonen er dekket av EM-data.
– Min forståelse er at det ikke er noen EM-anomali der hvor brønnen skal bores. Det er sannsynligvis negativt for utfallet av brønnen, ettersom EM ser ut til å ha fungert veldig bra i dette området med brønnene Wisting Main, Wisting Alternative, Hanssen, Mercury, Apollo og Atlantis, sier Hesthammer til geo365.no.
– Det vil derfor overraske meg om denne brønnen blir et kommersielt funn, men med et tydelig forbehold fordi jeg ikke har tilgang til dataene, konkluderer Jonny Hesthammer.
Om Hesthammer har rett enda en gang får vi antakelig vite tidlig i mai. Stay tuned.

711x111 GeoNova_web_ad_v4

X