En liten overraskelse

En liten overraskelse

Små tilleggsreserver kan også være lønnsomme. For å realisere dem kreves fleksibilitet og raske beslutninger.

I november satte Aker BP 2 små satellittfelt i produksjon. Viper og Kobra ligger rett nord for Volund, og all oljen – slik som i Volund – ligger i injeksjonssander fra tidlig eocen tid (Hermodformasjonen).
Kobra ble funnet med den vertikale brønnen 25/7-5 i 1997, mens Viper ble funnet med en letebrønn i 2009.
– Viper-Kobra har blitt bygget ut i hht. både tidsplanen og budsjettet, og er et lite, men viktig felt for Aker BP, sier Geir Solli, SVP Operation i Aker BP.
– Jeg vet ikke om mindre funn som tidligere har blitt bygget ut på norsk sokkel. Vi har en infrastruktur som gjør dette lønnsomt. Nøkkelen er også at vi klarer å bygge ut begge funnene med samme infrastruktur. På den måten utnytter vi ressursene maksimalt, sier Ole-Johan Molvig, direktør for subsurface hos Aker BP.
Utbyggingen har kostet 1,8 milliarder kroner, inkludert boring av to produksjonsbrønner og en undervannsinstallasjon med plass for 4 brønner: 1 for Viper, 1 for Kobra og 2 for nye brønner på Volund som bores i disse dager.
Under boringen av pilotbrønnen til Kobra i April ble enda flere oljefylte sandinjeksjoner over hovedreservoaret påvist. Fire dager etter funnet presenterte undergrunns- og boreavdelingene i Aker BP en ny utbyggingsløsning med en grunn brønnforgrening til å fange disse ressursene.

Topp reservoar med AVO-respons. Viper, til venstre, har en horisontal produksjonsbrønn helt øverst i injeksjonsvingen. Kobra, til høyre, produseres med 2 horisontale lateraler. I forkant av begge produsentene ble det boret pilotbrønn for å påvise eksakt hvor reservoaret ligger. Illustrasjon: Aker BP

Topp reservoar med AVO-respons. Viper, til venstre, har en horisontal produksjonsbrønn helt øverst i injeksjonsvingen. Kobra, til høyre, produseres med 2 horisontale lateraler. I forkant av begge produsentene ble det boret pilotbrønn for å påvise eksakt hvor reservoaret ligger.
Illustrasjon: Aker BP

– Forslaget ble godkjent internt og i lisensen (Lundin og Conoco Phillips) samme dag, sier en godt fornøyd Ivar Skjærpe, Subsurface Teamlead i Aker BP.
– Når vi borer i sandinjeksjoner må vi være fleksible og forberedt på overraskelser for å kunne agere på boredataene. Vi optimaliserer hele tiden og ender sjelden opp med planlagt brønnbane, men denne forandringen innebar en helt ny løsning, utdyper han.
Viper-Kobra har samlet reserver på i overkant av ni millioner fat oljeekvivalenter. Størrelsesorden tilsa at de ville være lønnsomme om de kunne bli produsert med en brønnforgrening nå, men ville trolig vært for små for en dedikert brønn senere. Skjærpe fremholder at uten en fleksibel boreavdeling, samt en beslutningsdyktig ledelse og interessert partnerskap, ville disse reservene ganske sikkert gått tapt.
Under opprensking produserte hver av de 2 brønnene rundt 25 000 fat per dag. Avtalebegrensninger begrenser imidlertid «platået» på de to satellittene til 15 000 fat per dag.
– Vi har en svært dyktig boreavdeling. I tillegg til at vi måtte planlegge en helt ny løsning på kun fire dager, var det nødvendig å bore nærmere to kilometer gjennom Balder Tuff, normalt en formasjon borerne vil unngå, forteller Ivar Skjærpe.

Reservoaret i Kobra består av injeksjonssander. Utbyggingsløsningen måtte raskt tilpasses den nye undergrunnsmodellen (til høyre) etter at pilotbrønnen påviste tverrganger over hovedreservoaret. Illustrasjon: Aker BP

Reservoaret i Kobra består av injeksjonssander. Utbyggingsløsningen måtte raskt tilpasses den nye undergrunnsmodellen (til høyre) etter at pilotbrønnen påviste tverrganger over hovedreservoaret.
Illustrasjon: Aker BP

X