Enda mer areal i TFO 2018

Enda mer areal i TFO 2018

Siden TFO 2017 har arealene blitt utvidet med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet.

Olje- og energidepartementet lyste 9. mai ut TFO 2018 som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Utlysningen viser at TFO-området er kraftig utvidet både i Norskehavet og i Barentshavet. Siden TFO 2017 er TFO-arealene utvidet med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet.

For Norskehavet betyr dette at letingen etter gass i de dype bassengene vest for Haltenterrassen kan fortsette med fornyet styrke. Det skal bli interesant å se om noen selskaper viser interesse for blokken med Tulipan-funnet som ble gjort av Statoil i 2005.
I Barentshavet utvides TFO-området mot øst.
– Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. En aktiv tildelingspolitikk med årlige konsesjonsrunder i våre best kjente leteområder er en viktig del av dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).
– Nye letemuligheter er helt avgjørende for at nye funn gjøres. Nye funn er viktig for langsiktig verdiskaping, sysselsetting og statlige inntekter fra norsk sokkel. En bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk er derfor å legge til rette for at oljeselskapene fortsetter en sikker og effektiv leteaktivitet i Norge, sier olje- og energiministeren.
Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 4. september 2018 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2019.

X