Eni med gigantisk gassfunn

Eni med gigantisk gassfunn

Eni har gjort et gigantisk gassfunn på dypt vann utenfor Egypt. Eni sier det er det største gassfunnet i Middelhavet noensinne.

I hht. Eni kan funnet ha utvinnbare reserver på 850 milliarder kubikkmeter gass (30 tcf). Dette tilsvarer 5,5 milliarder fat olje.
«It’s the largest gas discovery ever made in Egypt and in the Mediterranean Sea and could become one of the world’s largest natural-gas finds,» skriver Eni i en pressemelding.
Det er imidlertid ikke riktig, slik enkelte media antyder, at dette er det største gassfeltet i verden gjennom alle tider.
Stockman-funnet i Barentshavet på russisk side regnes med bortimot 4000 milliarder kubikkmeter gass for betydelig større.
Til sammenligning var de opprinnelige gassreservene på Troll-feltet ca. 1430 milliarder kubikkmeter, mens de opprinnelige gassreservene på Ormen Lange kun var 284 milliarder kubikkmeter.
En helt annen sak er at det ved slutten av året kanskje vil stå frem som det største petroleumsfunnet i 2015.
Les også «Den globale funnraten går ned«

X