Ensis var tørr

Ensis var tørr

Statoil har boret nok en tørr brønn i Barentshavet. Det var ingen EM-anomali i brønnlokasjonen.

Statoil har testet Knurrformasjonen rett sør for gassfunnet 7125/4-1 på nordsiden av Finnmarksplattformen uten å påtreffe hydrokarboner. På Pareto-konferansen i dag uttalte Roar Bekker i EMGS at det ikke var noen EM-anomali i brønnlokaliteten. Vi tolker det derfor slik at brønnen bekrefter at EM som de-risking verktøy fungerer i Barentshavet: «Overbevisende data letter oljeletingen»

Oljedirektoratets pressemelding

 

Hydrocarbon Habitats
The use of CSEM will be a topic in the forthcoming half-day seminars on Technology Driven Exploration.
Read more on hydrocarbonhabitats.no
X