Equinor holder tett

Equinor holder tett

Equinor har påvist opp mot 35 millioner fat olje på Utsirahøyden, men holder hemmelig om hvilket reservoar funnet er gjort i.

I 2003/4 boret Statoil 16/1-6 S Verdandi på Utiraøhyden og fant «mindre mengder gass» i hht. ODs pressemelding. Brønnen ble boret rett nordøst for Ivar Aasen og rett nordvest for Joan Sverdrup, men ingen av disse feltene var påvist den gangen 16/6-1 ble boret.
I tillegg ti gass i paleocene sandteiner ble det i brønn 16/1-6 S påtruffet mindre mengder olje i det vi antar er dypmarine sandsteiner tilhørende Gridformasjonen av sen eocen alder.
Nå har Equinor sammen med Lundin og Spirit Energy avsluttet  en wildcat to kilometer sør for funnbrønnen på Verdandi (Equinor: Nytt foljefunn på Utsirahøyden). Men det går ikke fram i hvilket reservoarnivå funnet er gjort.
Hensikten med brønn 16/1-29 S Lille Prinsen var å «påvise kommersielle oljevolum i prospektets hovedsegment, samt bestemme reservoarets alder, kvalitet, geometri og fluid-egenskaper» (se pressmeldingen fra Oljedirektoratet).
«Brønn 16/1-29 S påtraff en oljekolonne på totalt om lag 95 meter, hvorav 17 meter utgjør effektivt reservoar i klastiske bergarter med moderat til god reservoarkvalitet,» skriver OD.
– Dette er et godt funn som vi forventer er kommersielt utvinnbart. I tillegg til volumet vi har oppgitt, viser resultatene av boringen at det er ytterligere potensial i dette funnet, påpeker Nicholas Ashton, letedirektør på norsk og britisk sokkel i Equinor.
«Det ble også påtruffet en olje- og gasskolonne på totalt om lag 30 meter i Gridformasjonen i eocen. Effektivt reservoar består av tynne sandsteinslag på til sammen 10 meter med svært god reservoarkvalitet, hvorav om lag 5 meter med gass og 5 meter med olje. Gass/olje- og olje/vann-kontakten indikert fra trykkdata er på henholdsvis 1436 og 1472 meter under havflaten.» Equinor skriver i den forbindelse at «det ble gjort ytterligere et funn med svært god reservoarkvalitet over hovedfunnet, men størrelsen på dette funnet er foreløpig ikke vurdert».
Brønnen avgrenset også gassfunnet Verdandi fra 2004 i Heimdalformajonen, og estimatet på 4-11 millioner fat 0.e.i dette funnet opprettholdes, i hht. Equinor.»I tillegg ble gassfunnet 16/1-6 S (Verdandi) avgrenset med 16/1-29 S, som kom inn som forventet med en gasskolonne på om lag 15 meter i Heimdalformasjonen i paleocen, med svært gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.»
Det videre arbeidet vil vise om disse to reservoarnivåene kan utvinnes kommersielt.
– Lisensen har en vesentlig oppside som vi nå, sammen med partnerne, sikter mot å avklare så raskt som mulig, sier Nicholas Ashton.
– Denne delen av Nordsjøen er et kjerneområde for oss. Det blir spennende å arbeide videre for å kartlegge mulighetene i området, sier letesjef Marianne Bruvoll i Spirit Energy.

X