Et «stort» lite funn Data fra CGGs 3D-survey i området viser tydelig prospektet 35/11-23 (Echino Sør) definert av en forkastningsblokk. © CGG

Et «stort» lite funn

Equinor fant i høst mellom 38 og 100 millioner fat o.e. i et multippelt jura-prospekt med 35/11-23 (Echino Sør) rett nord for Troll-feltet .

Styrket områdekunnskap og investering i nye data har gitt økt tro på letemulighetene i denne delen av nordlige Nordsjøen.

– Vi gjør et av årets største funn i det aller mest modne området på norsk sokkel, ikke langt fra Troll-feltet. Det viser hvilke muligheter som fortsatt finnes for verdiskaping og inntekter fra denne næringen, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel i Equinor, Nick Ashton, i en kommentar.

Data fra CGGs 3D-survey i området viser tydelig prospektet 35/11-23 (Echino Sør) definert av en forkastningsblokk. Linjen er også vist i GEO 08/219.
© CGG

Årets største funn så langt er Aker BPs oljefunn 25/2-21(Liatårnet) (GEO 05/2019: «Ny letemodell i Nordsjøen»). Operatørens eget anslag er at funnet inneholder mellom 80 og 240 millioner fat. Echino Sør kvalifiserer sannsynligvis til det 2. eller 3. største funnet i år i konkurranse med Aker BPs 25/2-21 (Froskelår) med 60-130 millioner fat o.e. og Equinors eget gassfunn 6507/2 (Ørn) med 50-88 millioner fat o.e.

Equinor fant hydrokarbonførende sandsteinsintervaller i øvre jura Sognefjordformasjonen og midt jura Etive- og Osebergformasjonene.

– Etter mer enn femti år med geologiske undersøkelser på norsk sokkel så lærer vi stadig nye ting, og vi finner hydrokarboner hvor vi tidligere ikke trodde de fantes. Ved hjelp av eksisterende infrastruktur kan disse ressursene utvinnes med god lønnsomhet og lav CO2-intensitet, sier Ashton.

Alle funnene i år, med unntak av Liatårnet, faller i Oljedirektoratets kategori «mindre funn». Det betyr at utvinnbare reserver sannsynligvis er mindre enn 95 millioner fat o.e.

Linjen går også gjennom Fram-feltet øst for funnbrønnen. Funnet 35/11-5 er så lite at Oljedirektoratet ikke tror det blir satt i produksjon.
© CGG

 

X