Flere multinasjonale manglerSøkerlisten er redusert med 10 selskaper i den 23. konsesjonsrunden, og flere av "supermajors" har sviktet.

Flere multinasjonale mangler

Til sammen 26. selskaper søkte i den 23. konsesjonsrunden. Det er 10 færre enn i den 22. runden, og flere av "supergiants" mangler på søkerlisten.

Spesielt overraskende er det at Eni ikke er med denne gangen, etter som selskapet har en sterk posisjon i Barentshavet, med operatørskap for Goliat-reltet og partnerskap i Johan Castberg-lisensen. Men Shell er en av søkerne, det samme er BP og Chevron, og ingen av de to sistnevnte var med i forrige runde.
To av de andre selskapene som ikke søkte i den 22. runden, men som er med nå, INPEX og Kufpec, er begge nykommere på norsk sokkel.
Av de multinasjonale selskapene mangler i tillegg Total og Esso, men det er lenge siden sistnevnte har vært aktiv i leting ei frontierområdene av norsk sokkel.
Selskaper som har falt ut i forhold til forrige runde: Atlantic Petroleum, Bayerngas, BG (kjøpt av Shell), Concedo, Dana Petroleum, Eni, GDF, Mærsk, North Energy, Repsol, Skagen 44, Suncor, Total og Valiant (kjøpt av MOL).
Rocksource og Spring (som begge søkte forrige gang) er erstattet av hhv. Pure og Spike.

Newer Post
Older Post
X