Gjør 136 nye blokker tilgjengelige Den 25. konsesjonsrunden vil i all hovedsak dreie seg om Barentshavet der forslaget fra regjeringen går ut på å utlyse 125 blokker.

Gjør 136 nye blokker tilgjengelige

Den 25. konsesjonsrunden foreslås å omfatte 125 blokker i Barentshavet og 11 blokker i Norskehavet.

Høringsfristen for 25. konsesjonsrunde er satt til 26. august 2020, mens det tas sikte på en søknadsfrist tidlig neste år og antatt tildeling i løpet av 2. halvår 2021.

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at siste forvaltningsplan (Meld. St. 20 (2019-2020)) ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-2011).

Den store forskjellen i antall blokker mellom Norskehavet (11) og Barentshavet (125) skyldes formodentlig utlysningen av 36 nye blokker i TFO 2020  (geo365.no: «På dypt vann og langt vest«).

Flere funn til tross, Norskehavet har så langt vært en skuffelse. Men med tanke på at det er boret få brønner i et område som er like stort som norsk sektor av Nordsjøen, er det fortsatt håp; geo365.no: «25 år uten gjennombrudd»

– Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Ved å sette i gang 25. konsesjonsrunde samtidig som vi har de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder – TFO, får olje- og gassnæringen tilgang til areal både i mindre kjente og kjente områder. Konsesjonsrundene er en av bærebjelkene i petroleumspolitikken, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– De siste månedene har vært særdeles utfordrende, også for oljeselskapene og leverandørindustrien. Det er viktig å ikke miste de mer langsiktige mulighetene av syne i en krisesituasjon. Vi trenger nye funn for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping fremover. Jeg har god tro på at de mulighetene vi nå tilbyr i i Barentshavet og Norskehavet vil være attraktive for selskapene og bidra til økt verdiskaping og aktivitet i nord på sikt, sier olje- og energiministeren.

 

X