Global funnrate går nedFunnvolumer av konvensjonell olje og gass siden 2012. Rødt er gass. Blått er olje. Det årlige snittet er vist med en gul, stiplet strek. Legg merke til at volumene faller år for år. (c) Rystad Energy ECube

Global funnrate går ned

På global basis finner oljeselskapene fortsatt mindre olje og gass enn det som produseres, og de første fire månedene av 2016 har vært skuffende.

– This year has started where 2015 ended, with low volumes of discovered conventional resources,says Product Manager Nils-Henrik Bjurstrøm in Rystad Energy.
During the first four months of 2016 only some 2500 million boe were discoverd. This compares with the 10 billion barrels of o.e. discovered last year and 26 billion barrels o.e. in 2012.
It is also noteworthy that more gas than oil is being discovered.
– In April 2016, the largest field discovered was the deepwater Katambi in the Block 24 in Angola, and with 850 milllion barrels o.e. this is the largest gas-condensate discovery for Angola in the past decade. The Katambi discovery made by BP is the southern-most discovery of Angola, where the infrastructure is currently underdeveloped, says Bjurstrøm.

Newer Post
Older Post
X