Ingen økning i reservene OKEA har boret en brønn på toppen av strukturen med øvre jura reservoarbergart (Rognformasjonen). Hensikten var å finne ut om det kunne svare seg å investere i en ny oljeprodusent. Foto: Shell

Ingen økning i reservene

OKEA fant en oljekolonne på 2,5 meter, men dataene viser at reservoaret har blitt drenert effektivt, og at det ikke er nødvendig med en ny produsent.

OKEA has completed drilling of the reservoir section of the Infill Ø well (6407/9-11) in the Draugen Field.

Draugen-feltet var tidligere operert av Shell. I 2018 overtok OKEA. I høst kjører selskapet en borekampanje i et forsøk på å øke reservene. Mens Infill Ø ligger innenfor feltets grenser, ligger Skumnisse utenfor antatt lukning. Begge brønnene blir klassifisert som avgrensningsbrønner.

The well targeted a possible unswept oil accumulation in the producing reservoir which could potentially be drained by a future oil producer well. The log data from the well, as published on okea.no during the drilling operation, confirm the presence of an oil column at the well location.

The data indicate that this area of the field is already being drained efficiently by existing wells and that it is therefore not necessary to invest in a new oil producer well to drain the remaining attic oil volume.

READ THE FULL STORY HERE

At NCS Exploration Strategy, November 20-21 in Stavanger, Andrew McCann (SVP Subsurface) will present OKEAs strategy.

Andrew McCann, SVP Subsurface OKEA. Photo: Halfdan Carstens

X