Kan revolusjonere oljeletingen

Kan revolusjonere oljeletingen

Er det nødvendig å skyte masse seismikk og gjøre grundige geologiske analyser i en tidlig fase av utforskningen? Kan ikke oljeselskapene i stedet bare foreta en screening med EM?

Artikkelen om EM i Barentshavet («De tre skuffelsene«) og diskusjonen om EM-anomalien på prospektet Mercury («Stor sjanse for funn«) har skapt litt «støy» i letemiljøet. Spørsmålet som reiser seg er om letingen i et umodent område bør starte med screening ved hjelp av EM.

Til dette svarer Jonny Hesthammer, adm. direktør i Atlantic Petroleum Norge og professor ved Universitetet i Bergen, følgende: «With respect to your main question on whether or not it is possible to start screening with EM and move on to proper G&G evaluation, the answer is a careful yes

«An observed EM anomaly means that something resistive is there, and it could be hydrocarbons (proper G&G evaluation needed to further derisk). The danger is that small prospects (close to existing larger ones) and deep hydrocarbon accumulations are not detected», he continues.

Read more about Hesthammer’s arguments and the complete discussion on Geonova – The Geoscience Community.

http://www.geonova.no/well-bet-page/73249-1-mercury-prospect/#comment-103

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X