Kilden kan være funnet!Jon Halvard Pedersen har gjort et grundig arbeid for å finne kilden til oljen i Gohta. Nå tror han selv at han har svaret og presenterte det derfor på Hydrocarbon Habitats-seminaret i Oslo den 10 desember. For oss ikke-geokjemikere var argumentasjonen svært overbevisende, og også for geokjmikerne som steller med kildebergarter, etter hva vi hørte. Foto: Halfdan Carstens

Kilden kan være funnet!

Kildebergarten i Gohta-funnet på Lopphøgda i Barentshavet ser ut til å være paleozoiske skifre, i hht. omfattende studer i regi av operatøren Lundin.

– Gohta-oljen er lett, den er ikke biodegradert og den har lite svovel, fortalte Jon Halvard Pedersen fra Lundin Norwway på Hydrocarbon Habitats-seminaret torsdag 10. desember.
Gjennom omfattende geokjemiske analyser har Lundin også funnet ut at kilden er marin, og at den kommer fra klastiske bergarter. Pedersen tilbakeviste dermed spekulasjoner om at den oljen i Gohta kommer fra karbonatbergarter.
Pedersen førte også bevis for at oljen i Gohta ikke kommer fra trias skifre, slik noe av oljen i for eksempel Goliat-feltet og Obelix-funnet gjør.
Geokjemikeren har derfor konkludert – etter mye prøving of feiling- at det er skifre i den permiske Ørretformasjonen som har generert hydrokarbonene i Gohta.

Les mer om Gohta-funnet.
X