Klart for CO2-lagring Langskip er den største investeringen i klimateknologi i norsk industri noensinne.

Klart for CO2-lagring

Stortinget har nå godkjent statsstøtte til Langskip og legger til rette for produksjon av blå hydrogen fra naturgass med CO2-fangst og -lagring.

«Beslutningen om finansiering demonstrer sterk støtte fra norske myndigheter til utbygging av en verdikjede for karbonfangst og -lagring, som er viktig for at Europa skal nå målet om klimanøytralitet,» skriver Equinor i en pressemelding.

Samlede investeringskostnader for prosjektet er anslått til 17,1 mrd. kroner og samlede driftskosnader til 8 mrd. kroner. Samlet er dermed kostnadsestimatet for prosjektet 25,1 mrd. kroner. Statens andel av kostnadene er anslått til 16,8 mrd. kroner. Dette innebærer at staten dekker om lag to tredeler av kostnadene, iht. olje- og energidepartementet.

Northern Lights blir det første i sitt slag – en åpen og tilgjengelig infrastruktur som gjør det mulig å transportere CO2 fra industrielle fangstkilder til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen.

Langskip er eit norsk demonstrasjons-prosjekt for fullskala CO2-handtering som omfattar fangst, transport og lagring av CO2. Northern Lights skal realisere CO2-transport og –lagring. [https://www.regjeringen.no/contentassets/943cb244091d4b2fb3782f395d69b05b/nn-no/pdfs/stm201920200033000dddpdfs.pdf]

– Langskip er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne og vil gi et viktig bidrag til utviklingen av CCS som klimatiltak, sier olje- og energiminister Tina Bru. Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Langskip, som er norske myndigheters prosjekt for fullskala karbonfangst og -lagring.

Ja til Norcem. Tja til Fortum.

– Northern Lights er virkelig et nyskapende prosjekt, og det første i sitt slag som tilbyr en løsning som gjør det mulig å kutte utslipp fra industrielle utslippskilder i Norge og Europa. Vi er klare til å gjennomføre et prosjekt som vil bli en viktig del av klimaløsningen, sier konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.

Northern Lights-prosjektet omfatter utbygging og drift av anlegg for CO2-transport og -lagring fra tredjeparter. Det blir det første åpne infrastrukturnettverket på tvers av landegrenser for transport og lagring av CO2, og gir europeiske industrielle utslippskilder muligheten til å trygt og permanent lagre sine CO2-utslipp under havbunnen. Fase en av prosjektet vil bli fullført i midten av 2024, og vil ha en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år, i hht. Equinor.

Ulønnsom fangst og lagring.

Fakta om Northern Lights

  • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet (CCS) Langskip, som støttes av norske myndigheter. Prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.

  • En stortingsmelding om Langskip-prosjektet vil bli behandlet i januar. Deretter vil plan for utbygging og drift (PUD) bli endelig godkjent.

  • Northern Lights har i første omgang kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget, vil den bli transportert med en ny type tilpassede skip, injisert og permanent lagret 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.

  • Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024.

  • Mottaksterminalen for CO2 vil bli plassert i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet.

  • Utnyttelsestillatelse EL001 «Aurora» ble tildelt i januar 2019.

  • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret og fullført med gode resultater, noe som bekreftet reservoaregenskapene og lagringskapasiteten.

  • Det foreligger planer om å øke kapasiteten til 5 millioner tonn per år gjennom flere utbyggingsfaser og økende kundegrunnlag.

 

X