Lundin forbereder Hurri

Lundin forbereder Hurri

Planen er å komme i gang med 7219/12-3 S i løpet av desember. Brønnen skal bores i en del av Barentshavet hvor det allerede er gjort flere gode funn.

Lundin Norway forteller at formålet med letebrønnen er å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i formasjoner av jura og trias alder innenfor det selskapet selv kaller Filicudi-trenden.
Hvis det blir gjort et funn, har operatøren lagt inn en opsjon for et sidesteg.
Hvis det blir gjort funn er det også åpnet for at begge brønnbanene blir testet. Formålet med testene vil være å undersøke utstrekningen og produksjonsegenskapene til reservoarene.
Planlagt borestart er i desember 2017 med en estimert varighet for boreoperasjonen på totalt 122 dager, hvorav 60 dager for boring av hovedbrønn, 30 dager for boring av ett sidesteg og 32 dager for to brønntester gitt funn.

Figuren viser at brønnen skal bores rett sør for Statoils Kayak-funn, og tett opp til Lundins eget 7219/12-1 Filicudi-funn.
Brønn 7219/12-1 påviste en total oljekolonne på om lag 60 meter og en overliggende total gasskolonne på om lag 60 meter i Tubåenformasjonen. Avgrensningsbrønnen bekreftet en om lag tilsvarende gass- og oljekolonne i Nordmela– og Tubåenformasjonene med gode reservoaregenskaper. Oljedirektoratet skriver at foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 35 og 100 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
I Hurri håper Lundin å finne i overkant av 200 millioner fat olje. Legg merke til at Lundin antyder en rekke flere prospekter i dette området, og alle ligger innenfor lisens 533. Lundin antyder at det innenfor denne trenden kan finnes 700 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Om Lundin er på sporet av noe stort, får vi vite mer om tidlig neste år.

X