Maskindrevet letingKine Johanne Årdal, Digitalization Manager i Pandion Energy. Foto: Ronny Setså

Maskindrevet leting

Kunstig intelligens kan hjelpe letegeologene å gjøre en bedre jobb. Det er imidlertid noen utfordringer som gjenstår.

– Utviklingen av letegeologer har utviklet seg trinnvis; den analoge geologen på 1960-1980-tallet, til den digitale geologen på 1990-2010-tallet, og nå, på 2020-tallet, vil vi se den forbedrede geologen (augmented geoscientist).

Kine Johanne Årdal, Digitalization Manager i Pandion Energy, holdt foredrag under konferansen NCS Exploration Strategy 2019 i Stavanger 21. november.

Gjennom sin nye KAI (Kerogen Artificial Intelligence) subsurface-plattform, ønsker Pandion å transformere måten letegeoogene jobber på ved å utvikle nye digitale og AI-løsninger.

For at maskinene skal kunne hjelpe geologene med oppgaver som å hente, overføre og analysere subsurface-data,  må disse dataene være lett tilgjengelige, og på skrevet på et språk maskinene kan forstå.

– Dette er ikke en lett oppgave. Våre egne, så vel som andre oljeselskapers undergrunnsdata, kommer i mange former og dataformater, som må omformateres for fremtidig maskinlesing og -analyse.

Pandions undergrunnsdataplattform bygges gradvis ut med flere datasett og en økning i datakompleksiteten.

Målet er at den skal kunne hjelpe letegeologene å oppdage trender og tilby innsikt når beslutninger skal tas, muliggjøre nye kombinasjoner av undergrunnsdata og øke sjansen for suksess under leteboring.

I denne forbindelse utvikler Pandion blant annet et Smart Search-verktøy.

Les hele saken på expronews.com

Kine Årdal vil holde foredrag under den kommende konferansen DigEx 2020 The Digital Subsurface i Oslo 28. og 29. januar.

PROGRAM

REGISTRERING

Newer Post
Older Post
X