Nødvendig med 500 mill.fat 26 oljeselskaper søkte i den 23. runden. De er ikke ute etter småpytter. Kanskje er det nødvendig med gigantfunn for at de skal være lønnsomme.

Nødvendig med 500 mill.fat

I Barentshavet er det nødvendig med gigantfunn for at de skal komme i produksjon, hevder Wood Mackenzie, skriver tu.no.

Oljeselskaper som håper å tjene store penger i den sørøstlige delen av Barentshavet er nødt til å gjøre gigantfunnn dersom de skal kunne tjene penger på det, skriver tu.no. Et gigantfunn er definert som et funn der reservene er større enn 500 millioner fat.
TU henviser til analyser gjort av Wood Mackenzie der det slås fast at oljefelt krever 500 millioner fat for å være lønnsomme, mens et gassfelt krever det dobbelte i oljeekvivalenter for å ha positiv avkastning i størrelsesordenn 10 prosent. De langsiktige prisforventningene til analyseselskapet er på 80 dollar fatet

Analysen fra Wood Mackenzie kommer som en følge av at 26 større og mindre oljeselskaper har søkt på arealer i 23. konsesjonsrunde, som blant annet omfatter store områder i Barentshavet sørøst.
Wood Mackenzies Norge-analytiker Neivan Boroujerdi sier til tu.no at åpningen av områdene i 23. konsesjonsrunde – og den store konkurransen om områdene – kan føre til at Barentshavet tar Norge inn i et nytt stadium av oljevirksomhet.
Les også:
A new surge based on paleozpic carbonates
A new kid on the block: What Gohta teach us about source rocks in the Barents Sea.

X