Norges viktigste data på deling Illustrasjon: Diskos/ OD

Norges viktigste data på deling

Diskos representerer den største samlingen av data fra norsk sokkel. Datamengden og brukerbasen vokser, og nye løsninger skal sikre fremtidens verdiskapning som datadelingen gir.

– Diskos har vist seg å være en suksessfull løsning for behandling av E&P-data gjennom felles lagring og deling, forteller Eric Toogood, leder for Diskos-samarbeidet ved Oljedirektoratet (OD).

Diskos ble opprettet og utformet i 1995 av OD sammen med de tre daværende oljeselskapene Hydro, Saga og Statoil. Siden har de fleste av dagens selskaper som opererer på norsk sokkel sluttet seg til.

Alle medlemmer får gjennom Diskos tilgang på en av verdens mest omfattende databaser av sitt slag.

Kort fortalt har alle lisenshavere på norsk sokkel en forpliktelse til å rapportere inn relevante data, både mellom dem selv, samt til Oljedirektoratet. Dette gjøres gjennom Diskos. Diskosplattformen lar også selskapene bytte og selge data seg imellom enkelt og effektivt.

Ifølge Toogood har Diskos de senere årene også blitt leverandør av data til andre grupper enn oljeselskapene; universiteter og såkalte Associated Members.

– Mer enn 20 av våre medlemmer betegnes i dag som Associated Members, og bruker informasjonen fra databasen til å skape nye produkter og tjenester.

Eksempler på slike medlemmer er oljeserviceselskaper og analytiske bedrifter som TGS-NOPEC, EMGS, Geodata og Exploro. Også universiteter har de siste årene fått tilgang på databasen. Dette inkluderer alle de norske (pluss Norges geologiske undersøkelse og NORCE), samt et voksende antall universiteter i Storbritannia og i USA.

Diskos-arbeiderne jobber utrettelig med å videreutvikle databasens verktøy, design og interne funksjoner basert på ønsker fra brukerne.

– Kort oppsummert inkluderer dette å implementere ny teknologi og forbedrede og mer effektive måter å jobbe på.

Mer spesifikt kan Toogood blant annet fortelle at de har begynt å se på hvilke muligheter som finnes for Diskos når det kommer til analyseverktøy. Maskinlæring og kunstig intelligens kan bli viktige «hjelpere» for å få mer verdi ut av allerede eksisterende data.

Diskos-lederen peker spesielt på hvordan analytiske metoder kan hjelpe medlemmene med å få data av bedre kvalitet, dette gjelder spesielt gamle data og store volumer av datasett der dataene er ustrukturert.

Bedre dataflyt og kvalitetskontroll av data skal også oppnås gjennom bruk av åpne API-er, det vil si at ulike dataprogrammer kan «snakke» med hverandre sømløst. Et eksempel på dette kan på sikt være at seismiske data som samles inn kan lastes direkte til videre prosessering, kvalitetssikring og lagring i Diskos.

Andre digitale forbedringer kan inkludere sky-teknologi for å unngå unødvendig tungvinte nedlastinger av store mengder data og et nytt initiativ for en standard for datadeling av denne typen.

Eric Toogood presenterer Diskos og arbeidet som gjøres for å videreutvikle databasen under DigEx 2020-konferansen i Oslo 28. januar 2020.
PROGRAM OG PÅMELDING

Newer Post
Older Post
X