Ønsker sterkere fokus på rekruttering

Ønsker sterkere fokus på rekruttering

Olje- og energiminister Terje Søviknes vil unngå at unge som velger utdanning i dag skremmes bort fra «Norges viktigste næring».

– Næringen har framtiden foran seg og kommer til å være Norges viktigste næring i mange år framover, sa olje- og energiminister Terje Søviknes under dialogmøter med petroleumsnæringen i Bergen og på Sotra tirsdag.
Ifølge Søviknes har sentrale myndigheter den siste tiden i litt for sterk grad fokusert på omstilling, noe som har satt næringens viktighet med hensyn på fremtidig inntekter, sysselsetting og verdiskapning i skyggen.
Olje- og energiministeren fryktet dette kan ha en negativ effekt på tilgangen på kompetanse i fremtiden.
– Vi trenger sterkere fokus på rekruttering, og må for all del unngå at de unge som i dag velger utdanning skremmes bort fra petroleumsnæringen, slo Terje Søviknes fast.
Les mer på HOG Energi

X