«Peak demand» kan komme allerede i 2024Gina Krog kom i drift i 2017 og produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Foto: ØYVIND TORJUSEN STATOIL ASA

«Peak demand» kan komme allerede i 2024

Dette ifølge en fersk rapport fra Rystad Energy. Mer sannsynlig er det imidlertid at oljetoppen nås i 2026, eller i alle fall i løpet av dette tiåret.

Den raskt økende elektrifiseringen av transportsektoren kan bety at vi er nærmere «peak demand» enn noensinne, i henhold til en oppdatering fra Rystad Energy.

Analyseselskapet har tre scenarioer: lav, middels (mean/base case) og høy etterspørsel etter oljeprodukter. Etterspørselen vil nå toppen i 2024, 2026 eller 2029, der 2026 med 101,6 millioner fat per dag regnes som mest sannsynlig.

Det er det voksende markedet for elektriske biler som gjør at etterspørselen når toppen tidligere enn det som ble antatt før, og dette blir hensyntatt i alle tre scenarioene. Elektriske personbiler utgjør i dag kun seks prosent av totalsalget, men antallet vil være flerdoblet om bare fem år, og vil nå nesten 100 prosent markedsandel om 30 år.

Rystad Energy utbroderer slik: «We forecast tectonic shifts – some sudden and others slowly evolving – in plastics recycling, a growing share of hydrogen in the petrochemical sector, and oil substitution in power, agriculture, and maritime sectors. Other sectors will still see thriving oil demand in the mid-term, such as trucks, maritime and petrochemicals, and aviation in the long term, where we see a sizable substitution of jet fuel with non-petroleum fuels such as bio-jet fuel, which is still part of the overall liquids products universe.»

Tall verdt å huske mht. globalt forbruk av olje (i prosent av totalen):

  • Personbiler: 6
  • Lastebiler: 18
  • Petrokjemiske produkter: 14
  • Maritim transport: 6
  • Flytrafikk: 7

 

X