Positivt om WistingDet opprinnelige reserveestimtatet for Wisting - etter 1 brønn - var på mellom 200 og 500 millioner fat olje. Oljedirektoratet har etter avgrensningsbrønnen 7324-7-3-S ikke endret dette estimatet.

Positivt om Wisting

OMV har avsluttet boringen av en avgrensningsbrønn på funnet Wisting , og Oljedirektoratets pressemelding kan tolkes om om det er positive nyheter.

Det spesielle med avgrensningsbrønn 7324-7-3-S er at den har blitt boret horisontalt.
«Hensikten med brønnen var å bekrefte størrelsen på funnet 7324/8-1 i de to segmentene «Wisting Central Sør» og «Wisting Central Vest». I tillegg var hensikten å teste om brønnen kan bores horisontalt i det grunne reservoaret om lag 250 m under havoverflaten, samt å formasjonsteste Støformasjonen», skriver Oljedirektoratet.

Seismisk linje gjennom Wisting i Hoop-området. Legg merke til at funnet er gjort i nedre jura og øvre trias sandsteiner i strukturen som ligger bare noen få hundre meter under havbunnen. Linjen går fra funnet og inn i åpne områder. Illustrasjon: TGS

Seismisk linje gjennom Wisting i Hoop-området. Legg merke til at funnet er gjort i nedre jura og øvre trias sandsteiner i strukturen som ligger bare noen få hundre meter under havbunnen. Linjen går fra funnet og inn i åpne områder.
Illustrasjon: TGS

Funnet ble påvist i reservoarbergarter fra mellom- og tidligjura (øvre Realgrunnenundergruppen) i 2013. Før brønn 7324/7-3 S ble boret, var operatørens ressursanslag for Wisting-området på mellom 32 og 80 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen er boret med en horisontal seksjon på om lag 1400 meter. Den påtraff olje i sandsteiner i Stø- og Fruholmenformasjonene. «Wisting Central Sør»-segmentet har gode resevoaregenskaper i Støformasjonen og moderate reservoaregenskaper i Fruholmenformasjonen. Reservoarkvaliteten i Støformasjonen i «Wisting Central Vest»-segmentet  er også god.
Olje/vann-kontakt ble ikke påtruffet.

Muligheten for å gjøre flere funn i TFO-2016-området vil bli diskuteret på morgendagens Hydrocarbon Habitat-seminar i Stavanger. Se programmet her.

Beregning av størrelsen på funnet vil bli oppdatert basert på evaluering av de nye brønndataene. Resultatet blir viktig for videre modning av Wisting-området med hensyn til en mulig utbygging.
Avgrensningsbrønn 7324/7-3 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 673 og 2314 meter under havflaten, og ble avsluttet i Støformasjonen av mellomjura alder.

X