Skuffelse før det nye året

Skuffelse før det nye året

Lundin Norway AS meldte onsdag at Ørnen, brønn 7130/4-1, i PL708 var tørr. Brønnen er plugget og forlatt.
Målet var å påvise hydrokarboner i øvre perm spikulitter og karbonater (Røyeformasjonen). Reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet, uten indikasjoner om bevegelige hydrokarboner.
Det ble heller ikke funnet olje i Ørnformasjonen, men der var det også dårlig reservoarkvalitet og lite hydrokarboner.
Brønnen ble boret helt ned til Soldoggformasjonen av karbon alder, hvor det ble funnet en fem meter gaskolonne i sandsteiner med gode reservoaregenskaper. Mengden gass er derimot for liten til å regnes som kommersiell.
Brønnen er den første i lisens 708, og ble boret til 3160 meters dyp fra havoverflaten.
Lundin er operatør med 40%. Partnerne Edison og Lukeoil har 20% hver, mens Lime og North Energy eier 10% hver.
Mer om Ørnen:
Starter boringen av Ørnen
High expectations in Ørnen
Tester spennende letemodell
Alta og Gotha skal bygges ut

X