Skuffelse før det nye året

Skuffelse før det nye året

Håpet om gode nyheter på slutten av et dårlig leteår uteble da Lundin på årets nest siste dag meldte at prospektet Ørnen var tørt.

Lundin Norway AS meldte onsdag at Ørnen, brønn 7130/4-1, i PL708 var tørr. Brønnen er plugget og forlatt.
Målet var å påvise hydrokarboner i øvre perm spikulitter og karbonater (Røyeformasjonen). Reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet, uten indikasjoner om bevegelige hydrokarboner.
Det ble heller ikke funnet olje i Ørnformasjonen, men der var det også dårlig reservoarkvalitet og lite hydrokarboner.
Brønnen ble boret helt ned til Soldoggformasjonen av karbon alder, hvor det ble funnet en fem meter gaskolonne i sandsteiner med gode reservoaregenskaper. Mengden gass er derimot for liten til å regnes som kommersiell.
Brønnen er den første i lisens 708, og ble boret til 3160 meters dyp fra havoverflaten.
Lundin er operatør med 40%. Partnerne Edison og Lukeoil har 20% hver, mens Lime og North Energy eier 10% hver.
Mer om Ørnen:
Starter boringen av Ørnen
High expectations in Ørnen
Tester spennende letemodell
Alta og Gotha skal bygges ut

X