Snart 50-årsjubileum

Industriminne Ekofisk oppdateres med historien helt fram til markeringen av 50-års jubileet for funnet høsten 2019.

Første del av Ekofisk-historien er godt dokumentert i Norsk Oljemuseums tidligere dokumentasjonsprosjekt. Nå skal Industriminne Ekofisk oppdateres med historien helt fram til markeringen av 50-års jubileet for funnet høsten 2019.

Dokumentasjonsprosjektet om Ekofisk-feltet var det første, stor industriminneprosjektet Norsk Oljemuseum gjennomførte i årene 2002-2005. Prosjektet ble igangsatt som et resultat av avslutningsplanen for Ekofisk I (1999), der Riksantikvaren i sin høringsuttalelse anmodet om at anlegget måtte dokumenteres før demontering og fjerning kunne starte. Industriminneprosjektet dokumenterte den gangen historien fram til 1998.

Oppdatere den ferske historien

Historien til Ekofisk I er allerede godt dokumentert. En oppdatering av prosjektet betyr at Norsk Oljemuseum i samarbeid med Nasjonalbiblioteket samler inn de siste 20 års historie gjennom et utvalg av arkivmateriale, bøker og tidsskrifter hvor feltet er omtalt, inkludert foto, film og intervjuer. Materialet vil bli gjort tilgjengelig på et nytt nettsted som erstatter det gamle.

Sikrer historien for ettertiden

– Gjennomføringen av prosjektet vil sikre en ansvarlig utvelgelse og deponering av historisk verdifullt materiale som ellers vil kunne gå tapt for ettertiden, sier historiker og seniorforsker Kristin Øye Gjerde. Hun skal være museets prosjektleder for oppdateringen.

Markering mot jubileum

– Vi ser fram til å samarbeide med Norsk Oljemuseum om å oppdatere Industriminne Ekofisk helt fram til vår tid. Det er også en god anledning for oss å gjøre dette fram mot markeringen av 50-årsjubileet for funnet i 2019, sier Stig S. Kvendseth, kommunikasjonsdirektør i ConocoPhillips.

X