Det største oljefunnet hittil i år

Det største oljefunnet hittil i år

Neptune Energy kan ha funnet 120 millioner fat o.e. på prospektet Dugong nordvest for Snorre-feltet.

Neptune Energy kan ha funnet så mye som 120 millioner fat o.e. i prospektet Dugong (expronews.com: «Potential Play Opener»), melder selskapet.

Dette er det største funnet i Norge hittil i år, hevder Neptune Energy.

Concedo, Petrolia og Idemitsu er partnere i lisensen.

Funnbrønnen 34/4-15 S og nedflanks sidesteg 34/4-15 A påviste olje i Viking- og Brent formasjonene i Dugong-prospektet (geo365.no: «Shows antyder oljefunn«). Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse PL 882. Lisensen ble tildelt i 2017.

I det primære letemålet for 34/4-15 SRannochformasjonen – ble det påvist en oljekolonne på om lag 80 meter. Av dette er 50 meter sandsteiner hovedsakelig av moderat reservoarkvalitet. Olje-/vann-kontakten ble ikke truffet på.

I det sekundære letemålet i intra Draupneformasjonen ble det truffet på et sandsteinslag på noen få meter med dårlig reservoarkvalitet og spor av petroleum.

Primært mål for brønn 34/4-15 A var å avgrense funn 34/4-15 S i Rannochformasjonen. Her ble det påvist en oljekolonne på om lag 80 meter, hvorav 17 meter er reservoarsandsteiner hovedsakelig av dårlig reservoarkvalitet. Olje-/vann-kontakten er foreløpig ikke fastsatt.

I det sekundære letemålet i intra Draupneformasjonen sandsteiner ble det truffet på en oljekolonne på om lag 100 meter, hvorav 55 meter er i sandsteiner av dårlig til moderat reservoarkvalitet.

I sin pressemelding skriver Oljedirektoratet at funnet i Rannochformasjonen er på mellom 30 og 90 millioner fat o.e., mens funnet i Draupneformasjonen er på mellom 10 og 30 millioner fat o.e.

Vi ser at usikkerheten er relativt stor, med en nedside på 40 millioner fat, og en oppside på 120 millioner fat.

I tillegg har Dugong-funnet redusert usikkerheten i nærliggende prospekt i lisensen beregnet av Neptune til 33 millioner fat o.e. Dette øker Neptunes estimat for det totale ressurspotensialet for PL882 til hele 153 millioner fat o.e.

”Dette er et betydelig og strategisk viktig funn for Neptune Energy.  Dugong-funnet kan åpne for flere interessante muligheter i omkringliggende lisenser, og har potensial til å bli et nytt kjerneområde for Neptune Energy i Norge,» sier administrerende direktør i Neptune Energy Norge, Odin Estensen.

«Funnet gir ny og verdifull forståelse av undergrunnen i denne delen av Tampen-området. Jeg er svært fornøyd med å se at letemodellen, utviklet sammen med våre partnere, har vist seg å være vellykket. Nå fortsetter arbeidet med å analysere funnet, og vurdere mulige utbyggingsløsninger,” sier Neptune Energys letedirektør i Norge, Steinar Meland.

Meland forklarer at fellen sannsynligvis er kombinert strukturell/stratigrafisk, der de juraiske sandsteinene (Draupne- og Rannochformasjonen) terminerer updip.

Prospektet ligger mellom 3050 og 3500 m, og lisensen har derisket det med seismiske verktøy.

– Vi beregnet at det var 48 prosent sjanse for å gjøre et funn, der felle, og dernest reservoar, var den største risikoen. Ved hjelp av bassengmodellering konkluderte vi med at «charge» og migrasjon ville fungere, sier Steinar Meland.

 

X