Tilfellet Cara

Tilfellet Cara

Mange har tenkt tanken, men få har gjort noe med den. Et lite oljefunn tett inntil kysten har blitt en tankevekker.

Blokk 36/7 ligger tett inntil norskekysten, og i tidlig kritt ble store mengder med sand fraktet fra grunt til dypt vann.
– Det er interessant å se hvordan forståelsen av potensialet i et lisensområde modnes gjennom tid. Cara var knapt nok nevnt som et «lead» når arealet ble søkt på i TFO2011. Men gjennom et godt samarbeid mellom en engasjert operatør (Engie) og ivrige lisenspartnere (Tullow Oil, Idemitsu og Wellesley Petroleum) basert på nye data og metoder, ble Cara-prospektet utviklet, forteller Bente Flakstad VoldVP Exploration and Appraisal i Pandon Energy.
Hun mener Cara er et stjerneeksempel hvor integrasjon mellom geofysiske og geologiske modeller er spesielt viktig.
– Det spesielle med Cara er først og fremst at den stratigrafiske fellen fungerer. Sandene som ble transportert fra fastlandet i øst og dumpet ned på dypt vann mot vest, skal avgrenses i oppoverbakke for å lage en felle slik at hydrokarbonene blir værende. Sandene må da kile ut mot øst. Nettopp hvor denne grensen går er fortsatt ikke helt forstått.

I følge letesjefen var brønntesten meget vellykket, hydrokarbonene strømmet villig gjennom reservoaret, og resultatene tyder på at «hydrokarbonkontaineren» peker i positiv retning, dvs. mot en oppside i volum.
– Og oppsider liker vi, smiler Flakstad Vold.
– I forkant var vi temmelig sikre på at det ville bli gjort et funn. I det minste et teknisk funn. Det vi var usikre på var om den stratigrafiske fellen kunne holde på store nok volumer, utdyper hun.
Bakgrunnen for å definere prospektet var at Norsk Hydro allerede hadde boret én brønn nedflanks, 36/7-3, som hadde blitt klassifisert som tørr. Riktig nok ble det påvist gode reservoarbergarter, men operatøren forlot brønnen uten å finne bevegelige hydrokarboner.

– Da vi evaluerte brønnen på nytt, konkluderte vi med at det var et par meter med olje øverst i reservoaret. Samtidig innså vi at det var en viss sjanse for at dette var residuell olje, at forseglingen av fellen hadde feilet og at oljen hadde lekket ut.
– Hvis det ikke var residuell olje, betød dette at fellen hadde fungert, og spørsmålet var om den hadde overlevd gjennom millioner av år.
Flakstad Vold presiserer at størrelsen på et eventuelt funn i tillegg var et stort usikkerhetsmoment. Noe det fortsatt er, kan vi legge til. Oljedirektotatet har gått god for et spenn i utvinnbare mengder med hydrokarboner mellom 25 og 70 millioner fat o.e.

Konferansen avsluttes med foredraget om Cara.

X