Titusener av arbeidsplasser i spill Olje- og gassnæringen ønsker midlertidige skatteutsettelser for å opprettholde aktiviteten. Foto: Norsk olje og gass' brosjyre for skatteforslag

Titusener av arbeidsplasser i spill

Utsettelse av skatt for olje- og gassnæringen er et effektiv og enkelt grep som kan bidra til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel og sikre arbeidsplasser, skriver Norsk olje og gass.

5. april gikk en samlet olje- og gassnæring med Equinor-sjef Eldar Sætre i spissen ut med et forslag om en midlertidig endring i skattereglene for bransjen.

Basert på den siste tidens oljeprisfall og prognoser utført av analysebyrået Rystad Energy som peker mot vedvarende lave priser ut året, mener bransjen det må tas grep for å sikre fortsatt aktivitet på norsk sokkel.

Skatteforslaget, som hovedsakelig består av fire punkter, går ut på forskuttering av selskapenes skattefradrag. Det er av midlertidig varighet og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass understreker at det ikke er snakk om en skattelettelse, kun en skatteutsettelse.

Likevel er dette grep som, ifølge Norsk olje og gass, har stor betydning for å sikre arbeidsplasser, næringsvirksomhet og verdiskapning på norsk sokkel.

I en sak publisert på deres nettsider 17. april, forklarer bransjeorganisasjonen hva skatteforslaget går ut på i spørsmål og svar-form. Her er noen utvalgte punkter:

Vil forslaget koste staten store skatteinntekter?
Dette er ikke en skattelettelse, men en skatteutsettelse. Staten vil ikke tape skatteinntekter som følge av forslaget. Forslaget gir et høyt skattefradrag («mye igjen på skatten») for ett år, som igjen fører til at man umiddelbart har mer penger å bruke på videre og ny aktivitet. Samtidig vil man måtte betale full skattesats (78%) tidligere da avskrivningene og friinntekten for investeringen er «brukt opp» på ett år i stedet fordelt over flere år.

Oljen og gassen ligger jo der, hvorfor kan vi ikke bare vente med investeringene til krisen går over og ta opp ressursene da?
Hvis vi ikke gjør noe vil det medføre nedbygging av leverandørindustrien og tap av kompetanse og kapasitet som er nødvendige for å sikre Norges fremtid som teknologi- og energinasjon. Formålet med forslaget er å bevare og utvikle kompetanse og teknologi i olje- og gasselskapene og leverandørindustrien. Den er viktig for overgangen til havvind og annen grønn energi.

Etterspørselen har gått ned, og da trenger ikke verden like mye olje og gass. Hvorfor skal vi ha flere prosjekter da?
Olje- og gassindustrien og samfunnet for øvrig har aldri stått overfor en tilsvarende situasjon hvor en pandemi er med å dempe etterspørselen så mye på så kort tid. Koronasituasjonen vil etter hvert gå over, samfunnet vil igjen fungere mer som normalt, og dermed etterspørre mer olje og gass. Alle prognoser viser at det vil være behov for olje og gass i mange tiår fremover.

Les flere av spørsmålene og svarene her

X