Tror på kildebergartProfessor Dag Karlsen ved Universitetet i Oslo er ikke i tvil om at det finnes en moden kildbergart som kan ha vært kilde for Korpfjell-prospektet. Foto: Halfdan Carstens

Tror på kildebergart

Selv om det finnes gode og modne kildebergarter under Korpfjell-prospektet, er det vanskelig å gjenskape migrasjonshistorien(e).

– Det finnes flere kildebergarter i karbon, perm og mesozoikum som har et godt potensial og som har vært modne i drenerigsområdet, sier professor Dag Karlsen ved Institutt for geologi ved Universitetet i Oslo.
Referansen går til Korpfjell-prospektet som bores i disse dager. Statoil er operatør.
– Disse kildebergartene må ha generert enorme mengder med med olje og gass, hvorav mesteparten av dette i dag  nok foreligger  som «dismigret». Hydrokarbonen har gått til havbunnen og entret bio-syklusen igjen, men noe er klart gjenværende i feller, legger han til.

Hevning – ingen ulempe

Han kjenner selvsagt godt til problemet med hevning, men påpeker at også Midt-Østen har vært utsatt for en slik geologiske hendelse, og der er det jo beviselig en god del olje.
– Hevning vil kunne blø av gass, slik at olje blir værende igjen. Dette ser vi både i Goliat og Skrugard. (GEO 01/2014: «Hevning – godt for Barentshavet«.)
Han påpeker i tillegg at hevning aktiverer re-migrasjon. Så selv om kildebergarten skrus av, kan hevningen forflytte oljen «oppflanks».
«Svak takbergart gir olje«.

 Tror på funn: Hele 90 prosent av de som har gjettet på utfallet av Korpfjell-brønnen tror på funn. Men «the geoscience community» er mer i tvil om funnet er kommersielt. Den deler seg på midten i dette spørsmålet. Flertallet tror på både olje og gass.

Worst case

Et av de verste scenarioene er at det kun er igjen residuell olje i prospektet. I så fall, mener professoren, kan den være biodegradert. Men, ved ferskt påfyll, vil slik biodegradert olje kunne være «overprintet» av det han kaller fersk signatur. For å få dette til kan det ha vært nødvendig at feller nedflanks har blitt tømt.
– Om det ikke er down-dip feller som «tømmer seg opp mot Korpfjell pga. hevning, så vil fellen være tørr med shows, sier professor Dag Karlsen.
– Om det derimot foreligger slike, vil dette være et funn, konkluderer han.
«Korpfjell spuddet«

X