Vi vil være med

Vi vil være med

Polske Lotos har et genuint ønske om å være med og utvikle norsk sokkel, og selskapet har derfor et langsiktig perspektiv. Strategien består i en kombinasjon av organisk vekst gjennom rundene og oppkjøp av lisenser i kjerneområder.

Lotos er en liten spiller på norsk sokkel, i alle fall foreløpig, men i hjemlandet er selskapet en av de virkelig store. Vi kan sammenligne med Statoils posisjon her hjemme.

–        Lotos er det nest største industriselskapet i Polen, og det sjette største i Øst-Europa, forteller Adam Loeve, CEO i Lotos Exploration & Production Norge. Han har nettopp overtatt sjefsstillingen i de flotte kontorene på Hinna i Stavanger.

I Polen er Lotos først og fremst et nedstrømselskap med raffinerier, 4-500 bensinstasjoner og 5000 ansatte, men polakkene er så vidt inne på oppstrømsiden med en daglig produksjon på 12.000 tusen fat olje fra felt i Polen, Litauen og Norge.

Nå er planen at Lotos skal brukes som et instrument for at EU-medlemmet Polen skal bli mindre avhengig av energi fra Øst-Europa. Landet er allerede en betydelig kullprodusent, basert på egne råstoffer (Polen var Europas nest største produsent i 2012 med 55 millioner tonn[1]), men nå vil det også bli satset på petroleum utenfor landets grenser.

–        Det er ikke nok «å lete, finne og selge». Målet i Norge er å bli et fullt ut integrert oljeselskap, supplerer letedirektør Steinar Sørensen.

Selskapet er allerede et godt stykke på vei. Polakkene har lisenser både i Nordsjøen og Norskehavet, og i porteføljen er det produserende felt, flere funn og en mengde prospekter.

En begredelig start

Det er sju år siden Lotos etablerte seg i Norge. Bakgrunnen var et oppriktig ønske om å drive leting og utvinning av olje og gass på internasjonale arenaer. Norge og norsk sokkel ble innledningen.

–        Vi ville starte i et transparent miljø, i et land hvor det var lett å forstå virksomheten og hvor industrien kunne bringe kompetanse til selskapet, forteller Loeve.

–        Motivasjonen var at vi trenger å lære i en internasjonal atmosfære, legger han til.

Starten ble imidlertid så dårlig som den kunne bli. Det er nok å minne om at Lotos sitter med en andel på 20 prosent i Yme-feltet, som da det ble kjøpt skulle komme i produksjon allerede året etter. Vi kjenner imidlertid alle historien om Yme. Mye penger har gått tapt i denne fullstendig mislykkede utbyggingen. En ubrukelig plattform skal skrapes, og det jobbes nå med en ny «DG2-beslutning». For oljemengdene har ikke krympet, så her er det blant annet spørsmål om hvor stor den psykologiske effekten av et mislykket forsøk er.

–        Vi hadde stor tiltro til operatøren og den kompetansen den satt på, konstaterer Loeve, men i dag vet han bedre.

–        Dette var en stor sak hjemme i Polen. Mange ble naturlig nok kritiske til vår internasjonale satsing.

Derfor er det desto mer gledelig at selskapet ønsker å være med videre på norsk sokkel. Foreløpig er imidlertid Lotos avventende til denummererte lisensrundene, men er med på TFO-rundene både i Nordsjøen og Norskehavet.

Et ekte oljeselskap

Det store spranget fremover kom med oppkjøpet av en rekke lisensandeler på slutten av fjoråret. Overtakelsen ble godkjent i desember, hvorpå selskapet fikk en portefølje med ni millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) i reserver, og 31 millioner fat o.e. i betingede ressurser.

–        I Heimdal-området kjøpte vi oss inn i til sammen 14 lisenser, forteller Sørensen.

Han liker området godt, fordi det påviselig er dannet hydrokarboner, og fordi det er reservoar i flere stratigrafiske nivåer.

–        Med i transaksjonen var også tre produserende felt (Bygge/Skirne, Atla og Vale). Det betød at vi umiddelbart ble en produsent med 6000 fat o.e. per dag, hvorav 30 prosent er olje.

Til handelen hørte også tre funn som er under utvikling (Fulla, Frigg GammaDelta og Rind). På Fulla (tidligere Nordøst Frigg), hvor Statoil gjorde et funn med brønn 30/11-7 for fem år siden, er Lotos nå operatør (lisensene 035B og 362).

Sørensen kan også glede seg over at det allerede i januar ble gjort et nytt funn på en av de nye lisensene. Med Total i førersetet, ble det funnet olje i prospektet Trell i blokk 25/5 nordøst for det gamle Heimdal-feltet.

–        Det var ikke stort, men det var et funn, noe som er en viktig vitamininnsprøytning for oss, bare et par måneder etter at vi hadde kjøpt et stort antall lisenser.

547x772_Lotos-lisenskart

Lotos sin lisensportefølje i Heimdal-området. Funn og felt innenfor og utenfor lisensene er også vist. På Fulla er Lotos operatør. Kartografi: Lotos

Barentshavet på vent

Å kjøpe både leteareal og produksjon var ett av de to viktige målene for Lotos i 2013. Det andre var å få kontroll med Yme-prosjektet. Det første målet gjorde at det ble mindre tid til å jobbe med TFO-runden, men to nye lisenser var likevel resultatet.

–        TFO-rundene vil få mer oppmerksomhet fremover. Vi vil være med og utvikle norsk sokkel, men vi vil være områdefokusert og ikke spre oss vidt, sier Sørensen.

Han refererer til et gammelt «jungelord» som sier at «the easy oil is found, the rest is nearby», og lar oss forstå at det er de modne områdene av norsk sokkel Lotos vil konsentrere innsatsen.

–        Både Nordsjøen og Norskehavet faller inn under interesseområdet, og vi vil følge spesielt godt med i Heimdal-området.

Et lite unntak er likevel gjort. På Selehøyden er Lotos operatør for en svært stor lisens (503) som inneholder et prospekt som i beste fall kan inneholde flere hundre millioner fat olje. Men risikoen er stor, fordi det er lang migrasjonsvei til kjente, modne kildebergarter.

–        Vi jobber nå med å de-riske prospektet ved å prøve ut forskjellig type teknologi. Foreløpig har vi ikke trukket noen konklusjon om vi vil bore.

Lotos har en klar strategi om ikke å være med på rotteracet i Barentshavet nå.

–        For det første er det veldig dyrt, fordi det trengs mye data, men enda viktigere er det at vi som et lite selskap neppe når opp i den knivskarpe konkurransen det kommer til å bli om de beste lisensene.

–        Derfor holder vi oss unna nå, men vi vil følge godt med, og i fremtiden, når tiden er moden, kan det bli aktuelt å kjøpe seg inn i interessante funn eller felt. Vi må finne det rette tidspunktet, mener Sørensen. Loeve nikker anerkjennende.

Internasjonaliserer staben

Til å gjøre jobben har letesjefen med seg ti geologer og geofysikere, nesten alle norske.

–        Vi har imidlertid en plan om å rekruttere (nyutdannete), polske geovitere via morselskapet i takt med vårt behov. Det vil et være nyttig trekk for at selskapet skal skaffe seg kunnskap og erfaring i leting og produksjon som kan komme til nytte andre steder, for fremtidig ekspansjon i andre land.

Sørensen har selv bakgrunn fra konsulentselskap, serviceselskap så vel som oljeselskap (Elf, Total, Hess, Aker Geo, Aker Exploration og Det norske), foruten et tre års stunt for FN. Nå er han en viktig brikke i å utvikle et oljeselskap der den polske staten eier 53 prosent (resten er notert på Warzava-børsen).

–        Det er morsomt å få lov til å være med og finne ressurser og lage et integrert E&P-selskap, sier han.

Nye mål

Adam Loeve understreker at selskapet ikke har noen «spektakulære planer». Planen er å ta ett steg av gangen og vokse jevnt og trutt. Et kortsiktig mål er å øke oljeproduksjonen til 12 000 fat per dag i 2015. Det er en dobling fra i år.

–        For å nå målene må vi gjøre noe. Så for 2014 til 2015 har vi satt av penger til ytterligere oppkjøp, vi skal ta borebeslutninger og vi skal delta i TFO, forteller direktøren.

Lotos kommer definitivt til å være i nyhetsbildet fremover.

[1] Store Norske på Svalbard produserte i 2012 1,2 millioner tonn.

Newer Post
Older Post
X