Author: Halfdan Carstens

1 99 100 101 102 1010 / 1015 POSTS

Billigere og bedre data

Seismikksamarbeidet i Barentshavet gir både lavere kostnader og høyere kvalitet, mener prosjektleder Finn Roar Aamodt i Statoil. [...]

Vi må lære å regne

Deponering av CO2 er fullt mulig, men det vil aldri kunne skje så fort at det vil påvirke vedens CO2-regnskap. [...]
Udiskutabel EM-anomali

Udiskutabel EM-anomali

Uttalelsene i forkant av boringen av Pingvin-strukturen har gitt grunnlag for debatt. Dermed får vi fokus på bruken av DHI-er i leting etter olje og g [...]

Nye tanker om seismikk

Nye samarbeidsformer har gitt en ressurseffektiv innsamling, sier Statoil, men på lang sikt kan norsk sokkel bli tapende part. [...]

Pingvin – godt geologisk arbeid

Det er overaskende hvordan dette funnet av gass blir omtalt i «oljå», og især i geo365.no, tatt i betraktning av at det er påvist en ny letemodell. [...]

Tørr brønn for Det norske

Letebrønnen nær Visund-feltet mangler reservoar og er tørr, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. [...]
“Am I wrong?”

“Am I wrong?”

Jonny Hesthammer has asked this question many times after the result of the Pingvin well became known in September. “The jury is still out”. [...]

Statoil tar mer areal i Algerie

Statoil blir operatør for en ny letelisens i Algerie med Shell og Sonatrach som partnere. Det er skiferpotensialet som interesserer selskapene. [...]

Enda mer malm

Nussir har etter borekampanjen i første halvårøkt ressursen på Nussir med 50 %: fra 44 til 66 mill tonn malm, skriver gruveselskapet i en pressemeldin [...]

Drevet av teknologi

Puslespillet har blitt vanskeligere. Det har blitt mer ressurskrevende. Det skyldes en formidabel teknologisk utvikling. [...]
1 99 100 101 102 1010 / 1015 POSTS
X