Author: Njål Hagen

Avatar

1 6 7 8 9 80 / 82 POSTS
Kobberrush i Yukon

Kobberrush i Yukon

Et av verdens største gruveselskaper, Rio Tinto, går inn som investor i det enorme Casino-gruveprosjektet i canadiske Yukon.  [...]
Ny modell for beregning av byggetid for tunneler 

Ny modell for beregning av byggetid for tunneler 

Det har vært flere tilfeller av uenighet om hvor lang tid det tar å ferdigstille tunneler. Nå tar Statens vegvesen i bruk ny modell for beregning av d [...]
Verdens første fullskala skipstunnel er endelig vedtatt 

Verdens første fullskala skipstunnel er endelig vedtatt 

11. mai vedtok Stortinget byggingen av Stad skipstunnel. Om alt går etter planen vil den stå klar om bare fem år.  [...]
Jenter med mineralrekorder 

Jenter med mineralrekorder 

Skolefag skaper interesse for geologi og gjør at 10.-klassinger i Sørfold hvert år jakter på grunnstoffer og mineraler.  [...]
Store reduksjoner i Engebøprosjektet

Store reduksjoner i Engebøprosjektet

God lønnsomhet, lavere investeringer og mindre miljøavtrykk er konklusjonen etter det oppdaterte mulighetsstudiet for rutil- og granatgruven i Engebøf [...]
Stor miljøgevinst ved å skille ut alunskifer

Stor miljøgevinst ved å skille ut alunskifer

Med kirurgisk nøyaktighet klarte Skanska og Statens vegvesen å skille den miljøfarlige alunskiferen fra godt berg i anleggsarbeidet på ny E16 i Jevnak [...]
Ny steinalder for norsk stein

Ny steinalder for norsk stein

De fleste er enige om at man velger norsk stein når miljøet skal prioriteres. Likefullt opplever vi at asiatisk stein ofte blir valgt fordi den er ves [...]
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen

SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen

Når SINTEF og NTNU oppretter Geminisenteret Tunnelteknologi 2.0, er ambisjonen å være vert for store FoU-satsinger og å bidra til å få på plass et ege [...]
Kritisk til hastebehandling

Kritisk til hastebehandling

Vil sende forslag til endringer i mineralloven tilbake til regjeringen.  [...]
Ny fagsjef i Norsk Bergindustri 

Ny fagsjef i Norsk Bergindustri 

Jakob Eckert er ansatt som fagsjef miljø og bærekraft i Norsk Bergindustri.  [...]
1 6 7 8 9 80 / 82 POSTS
X