"Ansvaret er ivaretatt"Sydvaranger Gruve er konkurs, og det siste driftsåret har det ikke blitt tatt ut gråberg. I følge fagfolk er dette svært kritikkverdig, og det gjør en eventuell ny oppstart mye vanskeligere enn om gruva hadde blitt drevet i henhold til driftskonsesjonen. Foto: Halfdan Carstens

"Ansvaret er ivaretatt"

Hovedtillitsvalgt i Sydvaranger bekrefter at det er tatt ut mindre gråberg enn planlagt. Direktoratet har ivaretatt sitt ansvar, svarer direktøreen.

Det er «allment kjent, både hos bergmesteren og direktoratet, at vi har tatt ut mindre gråberg enn det som var planlagt. Det er klart»,sier hovedtillitsvalgt, Henning Bråten, til nrk.no.
– I denne saken har vi hatt en oppfølging over tid hvor vi har gjennomført flere tilsyn, etter at vi ble kjent med at det ble gjort endringer på driftsplanen – nemlig å ikke ta ut så mye gråberg som i den godkjente driftsplanen, sier Randi Grini, adm.dir. i Direktoratet for mineralforvaltning til nettavisen.
– Vi har ivaretatt vårt ansvar ved å følge virksomheten over tid. Så får vi gjøre en vurdering i etterkant av en sånn stor sak – om det er noe vi kunne ha gjort på en annen måte. Det vil være naturlig, sier hun.
– I denne situasjonen så har vårt primærfokus vært å sikre tilgjengeligheten til den mineralressursen som vi vet er igjen, ved å sørge for at adkomsten og infrastrukturen til underjordsgruven er intakt, sier Grini til nrk.no.
Les hele saken her.
Les flere saker om Sydvaranger Gruve fra arkivet:
Ny oppstart etter ni år 
Første skipslast i november
Fare for konkurs
Lovbrudd gjennom flere år
Bekrefter alvorlig lovbrudd
En røvet forekomst

X