Tror på skyhøye kobberpriser Øystein Rushfeldt er godt i gang med detaljplanleggingen av kobbergruven i Repparfjord. Foto: Halfdan Carstens

Tror på skyhøye kobberpriser

Fra sommeren blir det fullt trykk på utbyggingen av kobbergruven i Repparfjord.

– Vi vil bli blant de første gruvene i verden med nullutslipp, sier Øystein Rushfeldt, adm.dir. i Nussir AS, med referanse til utbyggingen av kobbergruven i fjellene vest for Repparfjorden. For å få til dette har selskapet søkt om 100 millioner kroner i støtte fra Enova. Rushfeldt orienterte om gruveplanene i et innledningsforedrag på Norsk […]

– Vi vil bli blant de første gruvene i verden med nullutslipp, sier Øystein Rushfeldt, adm.dir. i Nussir AS, med referanse til utbyggingen av kobbergruven i fjellene vest for Repparfjorden.

For å få til dette har selskapet søkt om 100 millioner kroner i støtte fra Enova.

Rushfeldt orienterte om gruveplanene i et innledningsforedrag på Norsk Bergforenings generalforsamling den 14. januar. Med 80 millioner tonn kobbermalm verifisert, er Nussir Norges aller største kobberforekomst noensinne (malmforekomsten på Løkken Verk var opprinnelig på omtrent 30 millioner tonn, geo365.no: «Storhetstid tuftet på svovelkis»), og Rushfeldt mener det er betydelig muligheter for nye, store funn.

«Samfunnsansvar er nøkkelen til å få aksept i lokalsamfunnet

Rushfeldt mener det er et sterkt misforhold mellom – på den ene siden – ønsket om å redusere bruken av fossile energikilder (kull, olje, gass) og – på den andre siden – tilgangen på metaller som er nødvendig for å erstatte fossil energi med fornybar energi fra sol og vind. Utbyggingen av kobbergruven tar derfor fordel av omstillingen relatert til det grønne skiftet gjennom en forventet økt etterspørsel etter blant annet kobber (geo365.no: «Metallbehovet vil firedobles»).

– Mangelen på nye gruveprosjekter har som konsekvens at kobberprisene stiger, påpeker Rushfeldt.

Kobberprisen de siste fem årene.

«Ingen snakker om hvor metallene til det grønne skiftet skal komme fra. Dette blir problematisk for storsamfunnet

God timing

Det siste året har kobberprisen nesten fordoblet seg, og Rushfeldt tror de vil stige ytterligere i tiden fremover. Han legger til at han nå får svært positiv respons fra kapitalmarkedet som er bedre enn på lenge.

– Det er et krav fra både banker og investorer at vi viser evne til å være miljøvennlige, så vi treffer heldig.

«Det er ikke bare stor entusiasme, men det å vise vei i miljøvennlig retning er et krav

Nussir forbereder nå oppstart, og de første spadetakene kan tas til sommeren når snøen begynner å forsvinne.

– Vi har inngått to intensjonsavtaler som er viktige for oss. Den ene er med tyske Aurubus (geo365.no: «Avgjørende avtale for Nussir»), et børsnotert tysk smelteverk, og kanskje verdens mest miljøvennlige, blant annet fordi resirkulering er viktig for dem, og har en verdi på ti milliarder kroner vedrørende salg av kobbermalmen. Den andre er med norske LNS (geo365.no: «Betydelig kontrakt for LNS») og vedrører gruve- og tunnelarbeid. Verdien er fire milliarder kroner, og nå er det intenst arbeid med detaljplanlegging.

– For begge avtalene er langsiktighet viktig, påpeker Rushfeldt.

Nå forbereder lokalsamfunnet seg på oppstart, og Øystein Rushfeldt sier det vil bli fullt trykk på utbyggingen fra og med sommeren 2021.

 

X